Meniu
Dalyvavo Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje

Šiandien Šakių rajono Lekėčių mokykloje daugiafunkciame centre įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis, kurio metu aptarti energetikos sektoriaus pokyčiai bei galimybės savivaldybėms, deleguoti nariai į komitetus, darbo grupes, aptarti kiti regionui svarbūs klausimai.


Posėdyje dalyvavo ir mūsų Savivaldybės vadovai – meras Algirdas Neiberka, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, jo pavaduotoja Daiva Riklienė. Taip pat Savivaldybės Tarybos narys Valdas Kamaitis bei Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė.


Posėdyje buvo nagrinėjama 13 darbotvarkės klausimų. Po įžanginio tarybos pirmininko Edgaro Pilypaičio žodžio, aptarti regioninės svarbos projektai, kalbėta apie Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimą. Marijampolės regiono bendradarbystės centro „Spiečius“ koordinatorė Edita Naidaitė pristatė centrą ir jo teikiamas paslaugas.