Meniu
Meiliūnų k. senosios kapinės
 
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA
 
1. Kapinės iš V pusės 2. Kapinės iš R pusės 3. Iš ŠR pusės
4. Šiaurinis kapinių pylimo kraštas 5. Š kapinių kraštas 6. Surūdijusio vielos tinklo likučiai kapinių teritorijoje
7. Kapinių teritorijoje - aviečių brūzgynai 8. Brūzgynai kapinių teritorijoje 9. Status vakarinis kapinių šlaitas apaugęs menkaverčiais medžiais
10. Vaizdas į apylinkes nuo kapinių PR krašto 11. Vakarinis kapinių šlaitas 12. PV kapinių kraštas
13. Pylimas iš R pusės