Meniu
Pradedamas paraiškų finansuoti nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbus 2020 metais priėmimas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad yra pradedamas paraiškų finansuoti nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbus 2020 metais priėmimas.

■ Pagal Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-986,  paskelbtas Departamento interneto svetainės www.kpd.lt skyriuje ,,Finansuojamos programos/ Paveldotvarkos programa/ Tvarkybos darbų finansavimas/ Reglamentuojantys teisės aktai“.
 
■ Pagal Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. ĮV-559, paskelbtas Departamento interneto svetainės www.kpd.lt skyriuje ,,Finansuojamos programos/ LR ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje programa / Reglamentuojantys teisės aktai“.

KĄ REIKIA ŽINOTI PAREIŠKĖJUI
 
 
Paraišką, išsaugojimo darbų duomenų sąrašą ir dokumentus pagal finansuoti prašomą tvarkybos darbų rūšį pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo iki 2019 m. rugsėjo 1 d. teikia Departamento teritoriniam skyriui elektroniniu būdu, prisijungus prie Departamento elektroninių paslaugų informacinės sistemos KPEPIS (www.kpepis.lt). KPEPIS nuorodą galima rasti ir Departamento interneto svetainės www.kpd.lt tituliniame lape.Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija