Meniu
Dėl geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimo Trilaukio kaimo pajininkų vandenvietės gręžinyje

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilkaviškio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT Vilkaviškio VMVT) informavo, kad dėl Trilaukio vandenvietėje nustatyto arseno kiekio padidėjimo (rastas kiekis 17μg/1, ribinė arseno vertė – ne daugiau kaip 10μg/1) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilkaviškio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos priimtas sprendimas dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo.

Nuspręsta sustabdyti geriamojo vandens tiekimą nuo 2019-06-10 16:00 val. Gyventojai, vartojantys Trilaukio vandenvietės geriamąjį vandenį informuoti apie galimą pavojų sveikatai. Vandenį iš gręžinio išimtinai leidžiama naudoti tik buitinėms reikmėms apie tai pasirašytinai supažindinus vartotojus.