Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovai susitiko su Marijampolės regiono vaikų teisių apsaugos skyriaus laikinąja vedėja

Nuo š. m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, kuriuo vadovaujantis šalyje buvo pakeista vaiko teisių apsaugos sistema. Rugpjūčio 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė susitiko su Marijampolės regiono vaikų teisių apsaugos skyriaus laikinąja vedėja Dovile Burbaite. Savivaldybės vadovai domėjosi, kaip sekasi užtikrinti socialinę vaiko teisių apsaugą Vilkaviškio rajone, su kokiomis problemomis tenka susidurti specialistams, teiravosi, kaip Savivaldybė galėtų padėti operatyviau spręsti iškilusius neaiškumus.

Vedėja D. Burbaitė pateikė informaciją apie esamą situaciją visoje apskrityje bei mūsų rajone, aptarė pagrindinius Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus, kaip sekasi juos įgyvendinti. Akcentavo, jog vaiko teisių specialistų pagrindinė užduotis – operatyviai reaguoti į signalus ir užtikrinti vaiko gerovę, o Savivaldybės – rūpintis, kad būtų kuo didesnė prevencija ir mažiau vaiko teisių pažeidimų. Tam, kad būtų įgyvendinti abu tikslai, reikalingas bendradarbiavimas tarp abiejų institucijų.

Savivaldybės vadovas A. Neiberka pritarė ir  pabrėžė, jog tik bendru darbu ir atsakomybe bus pasiekti geriausi rezultatai, įgyvendinat vaiko teisių apsaugos tikslus. Todėl pirmiausiai institucijoms reikėtų glaudžiau bendrauti ir bendradarbiauti, nevengti komunikuoti  ir dalintis reikalinga informacija.

Susitikimo metu ne kartą akcentuota, jog yra itin svarbu stiprinti bendradarbiavimą tarp visų institucijų, dirbančių su šeimomis, įtrauktomis į socialinės rizikos grupes: socialinių paslaugų centro, atvejo vadybininkų, savivaldybės švietimo įstaigų, socialinės paramos skyrių, seniūnijų ir kt.

Taip  pat susitikimo metu aptartos prevencinės priemonės, situacija socialinės globos įstaigose, laikinųjų globėjų trūkumas.

Pasibaigus susitikimui, nutarta ir toliau siekti efektyvaus bendradarbiavimo tarp visų institucijų, dirbančių su šeimomis.