Meniu
Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ minėjo veiklos trisdešimtmetį

Daugiau nei 300 savanorių turintis Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ birželio 15 d. minėjo savo veiklos trisdešimtmetį. Šventiniame renginyje, vykusiame Vilkaviškio kultūros centre, skambėjo sveikinimo bei padėkos žodžiai, skirti organizacijos vadovams, savanoriams, kurie neatlygintinai rūpinasi socialiai pažeidžiamais, vienišais, vargstančiais ar į bėdą pateikusiais žmonėmis. 

Trisdešimtmečio minėjimas prasidėjo Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedroje, kur kunigas Robertas Grigas vedė katechezę, buvo aukojamos šv. Mišios. Po jų vyko šventinis koncertas, skirtas „Carito“ savanoriams. Savo programą jiems dovanojo Egidijus Bavikinas bei Liudas Mikalauskas.

Iš katedros šventė persikėlė į Vilkaviškio kultūros centrą, kur savo mintimis apie „Carito“ veiklą dalinosi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, buvę Vilkaviškio vyskupijos „Carito“ vadovai kunigai Deimantas Brogys bei Arvydas Liepa.

Pasveikinti Vilkaviškio vyskupijos „Carito“ atvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės Administracijos direktorius Vitas Gavėnas. Jis padėkojo caritiečiams už prasmingus ir kilnius darbus bei perdavė  Vilkaviškio rajono savivaldybės mero Algirdo Neiberkos, kuris negalėjo dalyvauti šventėje, sveikinimą.

Sveikindamas trisdešimtmečio proga V. Gavėnas Vilkaviškio dekanato „Carito“ vadovei Gemai Barkauskienei įteikė angelą ir linkėjo, jog jis saugotų ją ir visą bendruomenę toliau vykdant gerus darbus. 

Vilkaviškio vyskupijos „Caritą“ taip pat sveikino Kauno arkivyskupijos „Carito“ direktorius Arūnas Kučikas, Maltos ordino atstovai, Marijampolės garbės pilietis Clemensas Rottinghausas (Clemens Rottinghaus) iš Vokietijos, Marijampolės Vyskupo M. Valančiaus Blaivystės Sąjūdžio atstovės. Visi jie linkėjo caritiečiams nepristigti sveikatos ir ištvermės, padedant tiems, kuriems labiausiai reikia mūsų pagalbos ir atjautos. 

Paskutinis kalbėjęs dabartinis „Carito“ direktorius kunigas Gintaras Urbštas apibendrino organizacijos trisdešimtmetį, dėkojo visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo bei įteikė padėkos raštus „Carito“ savanoriams.  

Šventės metu buvo parodytas filmukas apie organizacijos veiklą, savo pasirodymu susirinkusius pradžiugino Vilkaviškio vyskupijos „Carito“ Kalvarijos vaikų dienos centro kolektyvas „Žiniukas“ (vad. Karolina Jašinskaitė). Po oficialios dalies visų laukė bendra agapė.

Šiandien visoje „Carito“ veikloje darbuojasi daugiau nei 200 žmonių ir per 3,5 tūkst. savanorių, kurie teikia pagalbą  vienišiems, vyresnio amžiaus žmonėms, aprūpina stokojančiuosius maistu bei drabužiais, įgyvendina įvairias programas, skirtas benamiams bei asmenims, patiriantiems smurtą ir turintiems priklausomybių.