Meniu
Atkurtai Lietuvos valstybei – 100 metų. Kokiais renginiais mes juos minėsime?

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PLANUOJAMI KULTŪROS RENGINIAI SKIRTI LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO PAMINĖJIMUI


2018 metais


 

Renginio pavadinimas

Data

Vieta

1.


Lankstinuko leidyba „Vilkaviškio krašto įžymūs žmonės“.

 

Bus išleistas lankstinukas su nuotraukomis apie įžymius Vilkaviškio krašto žmones, trumpa jų biografija, pristatyta veikla. (1 000 vnt.)


01 mėn.

Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras (VTVIC)

2.

Rajoninis fotografijų konkursas „Geltona! Žalia! Raudona!“

 

Konkurso-parodos tikslas – skatinti jaunuolius įžvelgti savo gimtosios šalies grožį ir privalumus, ypač stebint valstybines šventes ir jų minėjimus, akcentuojant Lietuvos valstybingumo šimtmečio paminėjimą. Jau ne pirmus metus Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras organizuoja fotografijų konkursus-parodas. 2017 metais vyko konkursas-paroda „Mano žemė – Lietuva“. Kasmet stengiamės skatinti jaunimo saviraišką, ugdyti pilietiškumą, populiarinti fotografiją kaip saviraiškos priemonę.  Konkursui organizuoti yra parengiami nuostatai, kurie platinami internetinėje erdvėje, siunčiami į mokyklas. Renginys vyksta Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre. Fotografijos iš skaitmeninio formato yra išspausdinamos ir eksponuojamos. Visi dalyviai apdovanojami.


01–02 mėn.

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras (VVJC)

3.

Lietuvos ir Lenkijos tarptautinis jaunimo projektas skirtas valstybių 100-mečių paminėjimui.

 

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras drauge su Varšuvos kultūros namais „KADR“ rengia bendrą projektą, kurio metu savo šalyse stebėsime ir fiksuosime, kaip yra švenčiami valstybių šimtmečiai, tai sujungsime į filmą. Vyks susitikimai ir pokalbiai-diskusijos apie valstybingumą, nepriklausomybę...


02–11 mėn.

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro bei Varšuvos kultūros namų „KADR“ jaunimas

4.


Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas.

02 mėn. 16 d.

Vilkaviškio kultūros centras, Kybartų kultūros centras

5.

Paskaita-susitikimas „Akimirkos iš praeities“.

 

Organizuosime susitikimą, kurio metu bus pristatoma Vilkaviškio krašto istorija, žymūs žmonės (knygnešiai, savanoriai, Nepriklausomybės akto signatarai, visuomenės veikėjai).


02 mėn.

VTVIC

6.

Renginių ciklas ,,Lietuva, grąžinsiu Tau šimteriopai“.

 

 

Žymių žmonių susitikimai su jaunimu.

 

Tikslas – pakelti jaunų žmonių motyvaciją, paskatinti ieškoti netradicinių sprendimų, ugdyti pilietinę sąmonę.

 

Susitikimas su Audriumi Rakausku – Gustavu.  Tikslo grupė: 1–5 kl. mokiniai.

 

Nuotraukų paroda ir susitikimas su Vidmantu Balkūnu, ,,karštųjų taškų“ žurnalistu, dalyvavusiu Ukrainos įvykiuose, fiksavusiu pabėgėlių buitį. Tema: kiek kainuoja laisvė? Tikslo grupė: 9–12 kl. mokiniai

 

1 dienos gamtamoksliniai iššūkiai (mazgų rišimas, laužai) kartu su Mindaugu Vidugiriu.  Tikslo grupė: 6–8 kl. Mokiniai.

 

 Rezervas – Ignas Bakėjus – sveikatos ir gyvenimo guru;

 

Susitikimas su Rimvydu Stankevičiumi – poetu, žurnalistu, Nacionalinės premijos laureatu, S. Nėries premijos laureatu.


02–11 mėn.

Vilkaviškio kultūros centras

7.


Dailės plenero „Apsaugoti nuo užmaršties“ kūrybos darbų parodos.


2017–2018 m.

Kybartų kultūros centras

8.


Vasario 16-osios istoriniai-literatūriniai skaitymai.

 

 

Istoriniai-literatūriniai skaitymai Jono Basanavičiaus gimtinėje pirmą kartą buvo surengti 1992 m. vasario 16 dieną, o nuo 2007-ųjų jie vėl atgaivinti ir rengiami kasmet, minint Lietuvos Nepriklausomybės Akto pasirašymo dieną. Skaitymuose dalyvauja Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatai, skaitomi pranešimai, vyksta diskusijos, laureatams įteikiama muziejaus įsteigta „Lietuviškiausios klasės“ nominacija.


02 mėn.15 d.

12 val.

Jono Basanavičiaus gimtinė

9.


„Kalendoriai skaičiuoja šimtmečio žingsnius“ – kalendorių paroda iš muziejaus fondų, skirta Lietuvos  valstybės atkūrimo 100-mečiui.

 

Bus parengta  XIX–XX a. kalendorių kolekcijos paroda iš Kultūros centro-muziejaus fondų.


02 mėn. 15 d.

Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

10.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas.

 

Viktorina Kybartų kultūros centro fojė  ,,Kokią Lietuvą regiu...“ Tikslas – siekiama sutelkti ne tik aplinkinių bendruomenių žmones, bet ir užsienyje gyvenančius lietuvius; skatinti didžiuotis savo šalimi, puoselėti istorinę atmintį ir patriotiškumą.


Spektaklis ,,Smetona“ pagal G. Jankaus pjesę ,,Kybartų aktai“. Spektaklyje keliami klausimai be galo aktualūs ir šiandien: ar Lietuvai gali pasikartoti tokio masto agresija, ar pati Lietuva sprendžia savo tautos pasirinkimą ir likimą?


03 mėn. 11 d.

Vilkaviškio kultūros centras, Kybartų kultūros centras

11.

Rajoninė liaudies kūrybos atlikėjų šventė „Vaikų kiemas“, skirta Lietuvos  valstybės atkūrimo 100-mečiui.

 

 Popietės tikslas – vaikų ir jaunimo meninio ugdymo ir užimtumo bei kūrybinės veiklos skatinimas. Stengiamės skatinti jaunąją kartą domėtis ir skleisti savo krašto kultūrą, liaudies kūrybos veiklas bei tradicijas, ugdyti jaunuosius folkloro atlikėjus. Šis renginys naudingas norint sudominti visuomenę, supažindinti ją su savo tautos – lietuvių – kūryba.  „Vaikų kiemas” – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų popietė, aktuali ir tikslinga įvairaus amžiaus žmonėms – ne tik atlikėjams, bet ir žiūrovams, kurie domisi tradicijomis, liaudies kūrybos dainomis, krašto kultūra, amatais, istorija. Šiais metais ypatingas dėmesys skiriamas valstybės Šimtmečio paminėjimui. Renginiui organizuoti yra parengiami nuostatai, kurie platinami internetinėje erdvėje, siunčiami į mokyklas, ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Renginys vyksta Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre. Žmonės kviečiami ne tik dalyvauti, bet ir pasižiūrėti renginį. Visi dalyviai apdovanojami už lietuvių liaudies kūrybos puoselėjimą.


04 mėn. 13d.

VVJC

12.

Ąžuolyno diena.

 

Šventės metu vyks Ąžuolyno sumanytojų, sodintojų, Kovo 11-osios Akto signatarų, Vasario 16-osios klubo ir visų neabejingų Lietuvos istorijai žmonių sueiga. Renginio dalyvius ir svečius kviesime aplankyti Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną, jame esančias giraites ir vardinius ąžuolus, apžiūrėti Leonardo Skirpsto fotografijų parodą „Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio giraitę pasodinus“, pasiklausyti koncerto, pabendrauti.


05 mėn.12 d.

12 val.

Jono Basanavičiaus gimtinė / Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas

13.

Ekskursija į Jono Basanavičiaus gimtinę, edukacinė programa proto mūšis „Ką žinai apie Joną Basanavičių?“.

 

Organizuosime ekskursiją  į Jono Basanavičiaus gimtinę, aplankysime Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną, bus vedama viktorina-proto mūšis „Ką žinai apie Joną Basanavičių?“


05 mėn.

VTVIC

14.

Projektas „Šimtmečio misterija“.

 

 Projektas pademonstruotas ant Paežerių dvaro fasadinės pastato pusės, integruojant gyvos muzikos atlikimą, specialiai šiai progai sukurtus šviesos ir garso sprendimus. Šviesos ir garso pasakojimo metu bus įprasmintos ir kitos Vilkaviškio krašte gimusios asmenybės, prisidėjusios prie valstybės identiteto kūrimo.


05 mėn.19–20 d.

Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

15.

Koncertas-spektaklis „Lietuva, Lietuva – mūs Motina!“.

 

Koncertas-spektaklis. Tikslas – pažvelgti į tautos istoriją nuo Baltų kultūros ir Tautos atsiradimo iki šių dienų.


05 mėn. 06 d.

Kybartų kultūros centras

16.

Projektas – teatro vakarai „Po paupio gluosniais“.

 

Viso projekto metu pasirodys šeši Lietuvos teatrai. Birželio 10 – Svečių diena. Kazlų Rūdos kultūros centro ,,Žalvarnis“ teatras ir jų spektaklis ,,Nerimstanti širdis“ (rež. V. Samuolienė), skirtas Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus 150-osioms metinėms ir Lietuvos šimtmečiui paminėti. Veiksmo vieta – Grinių namai, kuriuose formuojasi valstybės vizija.


06 mėn.

Vilkaviškio kultūros centras

17.


Didžiosios 1948 m. tremties 70-mečio minėjimas „Ištvėriau viską, iškentėjau...“, skirtas  Lietuvos  valstybės atkūrimo 100-mečiui, organizuojamas kartu su Tremtinių sąjungos Vilkaviškio skyriumi.

 

Paežerių dvaro ledainėje bus parengta paroda, skirta Vilkaviškio krašto tremtinių atminimui. Su paroda galės susipažinti rajono gyventojai ir svečiai, moksleiviams bus vedamos edukacinės programos.


06 mėn.

Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

18.

Konkursas „Nepriklausomybės ženklai Vilkaviškio krašte“.

 

Renginys vyks trimis etapais: 1) konkursas; 2) ekskursija konkurso nugalėtojams; 3) moksleivių ir kitų besidominčių krašto istorija, išvykos prie Nepriklausomybės ženklų.


05-06 mėn.

Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

19.

Paroda „Vilkaviškio krašto kūrėjai, padarę įtaką Lietuvai. Šimtmetį pasitinkant“.

 

Parodoje pristatomi Vilkaviškio krašto žymūs žmonės: knygnešiai, savanoriai, Nepriklausomybės akto signatarai, visuomenės veikėjai, menininkai.


02 mėn.

Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

20.

Joninių šventė „Nupinsim juostą šimtaspalvę ...“, skirta  Lietuvos  valstybės atkūrimo 100-mečiui.

 

Ši šventė bus skirta paminėti valstybės nepriklausomybės šimtmetį, koncertuos liaudiškų šokių ir dainų kolektyvai, vyks senųjų amatų edukacijos, žaidimai.


06 mėn. 23 d.

Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

21.

Sūduvos folkloro festivalis „Žalias ąžuolėli“.

 

 

Sūduvos folkloro festivalis „Žalias ąžuolėli“  žiūrovams ir dalyviams dovanos tautinių dainų ir šokių pynę, smagias liaudiškas pramogas bei prasmingo bendravimo akimirkas. Jono Basanavičiaus gimtinės kieme sukviesti folkloro kolektyvai, senųjų amatų meistrai ir lietuvybės puoselėtojai stengsis, kad kiekvieno svečio širdį paliestų lietuviškų dainų, šokių ir tautosakos grožis, skatintų pasididžiavimą savita kultūra.


06 mėn.

Jono Basanavičiaus gimtinė

22.

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.

 

 Maršrutai (pasirinktinai):

 

•V. Kudirkos paminklas– J. Basanavičiaus  paminklas (0,5 km. ), skirtas 8 mėn. - 100  m. vaikams.  Dienos metu.

 

•V. Kudirkos tėviškė – Vilkaviškis

 

•V. Kudirkos tėviškė – J. Basanavičiaus tėviškė (31 km.).

 

Renginio pradžia Vinco Kudirkos tėviškėje:  Liepos 6 d.

 

19.00  val. žygeivių registracija. 

 

20.00 val. Svečiai: Paulius Kovas,  įgulos ,,Abembersail“ atstovas, dalijasi sumanymo pradžia, įspūdžiai lankantis pasaulio lietuvių bendruomenėse. Pasakojimas iliustruojamas  nuotraukomis, video.

 

21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas.

 

21.15 val.  Žygio pradžia.

 

Liepos 7 d. 00.00 val.–01.30 val. I etapo žygeivių sutikimas Vilkaviškyje. Atminimo diplomai, medalių išdalijimas

 

3-4 val. II etapo žygeivių sutikimas J. Basanavičiaus tėviškėje (ant Aukuro kalno). Atminimo diplomai, medalių išdalijimas, pusryčiai.

 

17.00 Ekskursija ,,Istorijos labirintais po Virbalio ir Kybartų apylinkes“. Pažinti gimtą kraštą,  perteikti istorines vertybes jaunajai kartai.

 

21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas.

07 mėn. 06 d.

Vilkaviškio kultūros centras, Kybartų kultūros centras

23.


Projektas „b'ART'ninkai“.

 

Muzikos, dailės ir šviesos sintezė Bartninkų Šventų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griuvėsiuose. Netoliese trijų valstybių: Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos susikirtimo taškas, ši vietovė persunkta kovos už lietuvybę dvasia.  Šioje bažnyčioje 1851 m. lapkričio mėn. krikštytas dr. Jonas Basanavičius.


07 mėn.

Vilkaviškio kultūros centras

24.

Sūduvos mėgėjų teatrų festivalis „Atžalynas“.

 

Tai jau antrą dešimtmetį skaičiuojantis Jono Basanavičiaus gimtinėje organizuojamas mėgėjų meno festivalis. Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio paminėjimui skirtoje programoje numatyta parodyti spektaklius apie dr. Joną Basanavičių, prezidentą K. Grinių. Festivalis alsuos nepriklausomos, tarpukario Lietuvos dvasia.


09 mėn.

Jono Basanavičiaus gimtinė

25.

Jono Basanavičiaus gimimo metinių paminėjimas.

 

Kiekvienais metais lapkričio 23 dieną minima dr. Jono Basanavičiaus gimimo diena. Šia proga muziejuje vyks kultūrinė popietė, susitikimas su patriarcho biografiją tyrinėjančiais istorikais, skaitomi pranešimai, bus apdovanojami rajono moksleivių pasakų konkurso laureatai, visiems atvykusiems bus dovanojami muziejaus kalendoriai.


11 mėn. 23d.

12.00 val.

Jono Basanavičiaus gimtinėje

26.

Vilkaviškio gimnazijos 100-mečio ir viešosios bibliotekos 90-mečio jubiliejinis renginys.

 

2018 m. viešoji biblioteka planuoja renginį „Vertybių ir patirties metai“, kurio metu bus paminėti Vilkaviškio gimnazijos 100-mečio ir viešosios bibliotekos 90-mečio jubiliejai, apžvelgtas bibliotekos 90 metų veiklos, darbų kelias, Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos svarba, ją baigusių žymių žmonių – kūrėjų, visuomenės veikėjų indėlis mūsų kraštui, Lietuvai ir pasauliui.


09 mėn.

Vilkaviškio viešoji biblioteka

27.

Lietuvos kariuomenės 100-mečio minėjimas.

 

Bus bendras Kultūros centro-muziejaus ir Šeimenos seniūnijos bei Alvito mokyklos renginys – susitikimas patriotams, Vilkaviškio šaulių sąjungos nariams, laisvės kovų dalyviams ir jų artimiesiems, moksleiviams, visuomenei Alvito savanorių-kūrėjų kapinėse.


11 mėn.

Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

28.

Istoriniai skaitymai „Po tavęs liko šviesiau gyventi...“, skirti V. Kudirkos gimimo 160-osioms gimimo metinėms.

 

Renginys bus organizuojamas bendradarbiaujant su rajono ugdymo įstaigomis. Skaitiniuose bus detaliau analizuojami mažiau žinomi V. Kudirkos gyvenimo faktai.


11-12 mėn.

Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus