Meniu
Dabravolės piliakalnis su gyvenviete
 
nEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA
 
1. Rodyklė į piliakalnį prie kelio Pajevonys-Vištytis 2. Rodyklė prie kelio (prie pat piliakalnio) 3. ŠV pusė
4. PV pusė 5. Preigos iš R pusės 6. Pylimas iš PR pusės
7. Pylimas iš R pusės 8. Iš R pusės 9. Informacinė lenta, suolelis ir kt. pylimo papėdėje iš R pusės
10. Informacinė lenta R papėdėje 11. Informacinės lentos užrašas 12. Daugiakamienė liepa piliakalnio papėdėje
13. Laiptų likučiai (R pylimas) 14. Laiptai iš R pylimo pusės 15. Laiptai iš R pylimo pusės (žiūrint nuo pylimo žemyn)
16. Piliakalnio aikštelė 17. Piliakalnio aikštelė 18. Piliakalnio aikštelė
19. Laipteliai nuo pylimo V pusėje 20. Papilys ir prieigos PV pusėje 21. Papilys V pusėje
22. Papilys ir pylimas 23. Piliakalnio prieigos ŠV pusėje 24. Teritorija prie piliakalnio iš R pusės