Meniu
Veiklos ataskaitą pristatė Šeimenos seniūnija

Ketvirtadienį, vasario 21 diena, Šeimenos seniūnijos seniūnas Gintas Bakūnas į Klampučių bendruomenės namus susirinkusiems seniūnaičiams, bendruomenių pirmininkams, gyventojams pristatė seniūnijos veiklos ataskaitą už 2018 metus.

Seniūnas ne tik pristatė per praėjusius metus įgyvendintus darbus, įvykdytus įsipareigojimus, suteiktas paslaugas bei įsisavintas lėšas, bet ir supažindino su šių metų tikslais ir pakvietė pasiklausyti Alvito kaimo kapelos „Širvinta“ atliekamų dainų.

Prieš pristatydamas ataskaitą, seniūnas kartu su susirinkime taip pat dalyvavusiais Vilkaviškio rajono savivaldybės meru Algirdu Neiberka, vicemeru Kaziu Kiaulakiu, Administracijos direktoriumi Vitu Gavėnu, Lankeliškių kaimo bendruomenės nariais pasveikino Lankeliškių parapijos kleboną Audrių Kurapką su 45-uoju jubiliejumi. Šeimenos seniūnas taip pat pasidžiaugė seniūnaičiais, kurie, negailėdami savo laiko, padeda įgyvendinti įvairias iniciatyvas bei įteikė jiems padėkos raštus. Pasveikintas ir naujas Čyčkų seniūnaitijos seniūnaitis – Žydrūnas Ližaitis, jam įteiktas seniūnaičio pažymėjimas.

Paruoštame išsamiame pristatyme G. Bakūnas aptarė svarbiausius didžiausios savo plotu seniūnijos mūsų rajone statistinius duomenis, seniūnijoje vykdomą veiklą, pristatė joje veiklą vykdančias įmones, kalbėjo apie darbą su socialinės rizikos šeimomis, aptarė žemės ūkio tendencijas seniūnijoje ir kt. Seniūnas kalbėjo, kad 2018 metais daug dėmesio skirta seniūnijos kelių būklės gerinimui, pasinaudota žvyro programa.

Praėjusiais metais keitėsi seniūnijos ribos, dalis seniūnijos teritorijos buvo prijungta prie Vilkaviškio miesto teritorijos. Pasikeitus riboms, 27 Šeimenos seniūnijos gyventojai tapo Vilkaviškio miesto gyventojais. Iš viso Šeimenos seniūnijoje šiuo metu gyvena 5 511 gyventojai. Deja, kaip ir daugelyje rajono seniūnijų fiksuojamas didesnis gyventojų mirtingumas, nei gimstamumas.

Šeimenos seniūnijoje veikia tik viena švietimo įstaiga – Alvito mokykla–daugiafunkcis centras, kuriame ugdomi 99 mokiniai, ikimokyklinėse grupėse – 53 ugdytiniai. Alvito mokykla–daugiafunkcis centras turi padalinį Paežeriuose, kuriame mokosi 8 mokiniai ir 48 darželinukai.

Seniūnijoje veikia ir 4 medicinos ambulatorijos punktai: Alvito, Karalių, Klampučių, Pūstapėdžių kaimuose. Pasak seniūno, jie labai reikalingi, nes priartina medicinos paslaugas arčiau žmonių, kurie yra senyvo amžiaus arba neturi sąlygų nuvykti į miestą.

G. Bakūnas atkreipė dėmesį ir į seniūnijoje veikiančius Šv. Kazimiero vaikų globos namus, kuriuos norima reorganizuoti. Pasak seniūno, šiuose globos namuose gyvenančių vaikų sąlygos yra labai puikios ir bendruomenė nesupranta, kodėl reikia čia gyvenančias šeimynas išskirti.

Seniūnijos gyventojai daugiausiai užsiima žemės ūkio veikla, tačiau aktyvi yra ir gyventojų aptarnavimo paslaugų sfera, veikia perdirbimo įmonės, vystoma prekyba. Stambiausios seniūnijoje veikiančios įmonės: UAB „Mevilsta“ ir UAB „Artglacio“, smulkesnės įmonės – UAB „Emiva“, UAB „Statkesta“, UAB „Baltfur“, UAB „Baltled“ ir kitos.

G. Bakūnas išsamiai pristatė iš Kelių remonto ir plėtros priežiūros programos gautų lėšų panaudojimo suvestinę.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų buvo įgyvendinta kelių su žvyro danga priežiūros programa. Seniūnijai skirta 6090 eurų už kuriuos buvo nupirkta žvyro, kurį seniūnijos ūkininkai padėjo išvežti ant tvarkomų kelių.

Seniūnas gyventojams pristatė svarbiausius seniūnijoje atliktus darbus. 2018 metais užtaisyta 1599 m2 asfalto duobių, įrengtos trys pralaidos Čyčkų kaime, Lankeliškių kaime ir Šukių kaime. Taip pat didelis dėmesys skirtas gatvių apšvietimui ir kitų objektų bei linijų priežiūrai, pakeista Stirniškių civilinių kapinių tvora, nuolat prižiūrimos ir puoselėjamos Lankeliškių, Stirniškių, Alvito civilinės ir savanorių kapinės. Atnaujintas savanorių kapinių paminklas ir kryžiai savanoriams.

Kalbėdamas apie šių metų perspektyvas seniūnas norėtų, kad būtų įgyvendintas dalies gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimas/modernizavimas, būtų tęsiami Alvito  civilinių kapinių tvoros aptvėrimo darbai, sieks toliau gerinti seniūnijos kelių ir gatvių būklę, įrengti pėsčiųjų taką prie Alvito bendruomenės namų, atnaujinti Paežerių kaime, Dvaro gatvėje šaligatvius.

Seniūnas ir savivaldybės vadovai atsakė į susirinkusių gyventojų užduotus klausimus apie vandens kokybę, kelių priežiūrą ir gerinimą.