Meniu
Lankeliškių parapijos įkūrimo 410-asis jubiliejus

Sekmadienį, birželio 16 d., Lankeliškiuose buvo švenčiami tituliniai Švč. Trejybės atlaidai bei paminėta 410 metų Lankeliškių parapijos įkūrimo sukaktis. Iškilmingose šv. Mišiose dalyvavo buvę parapijos klebonai, Vilkaviškio dekanato kunigai, buvę ir esami parapijiečiai. 

Jubiliejų švenčiančioje bažnyčioje už mirusius ir gyvus kunigus, parapiją bei jos žmones šv. Mišias aukojo Vilkaviškio dekanas prelatas Vytautas Gustaitis ir dabartinis Lankeliškių parapijos klebonas Audrius Kurapka. Šv. Mišių metu buvo pašventintas naujasis altoriaus priestatas, dėkota visiems parapijiečiams, prisidėjusiems prie šventės organizavimo, vyko iškilminga procesija.

Lankeliškių parapija atsakingai ruošėsi šventei – bažnyčioje ne tik pastatytas naujasis altorius, bet ir Šv. Antano skulptūra, atnaujintas Švč. Trejybės paveikslas, sutvarkyta aplinka.

Po iškilmingų šv. Mišių visi rinkosi parapijos kiemelyje, kur Girėnų kultūros namų kapela „Versmė“ visus pradžiugino menine programa, skambėjo garbių svečių sveikinimai ir linkėjimai. 

Lankeliškių parapiją gražaus jubiliejaus proga sveikino Vilkaviškio dekanas prelatas Vytautas Gustaitis, LR Seimo narys Algirdas Butkevičius, Vilkaviškio rajono savivaldybės Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, Šeimenos seniūnijos seniūnas Gintas Bakūnas. 

Administracijos direktorius V. Gavėnas padėkojo Lankeliškių klebonui A. Kurapkai už atkaklumą ir gebėjimą sutelkti geriems darbams visą parapiją bei visiems parapijiečiams, kurie prisidėjo, kad parapija garbingą jubiliejų pasitiktų pagražėjusi, atsinaujinusi: „Keturi šimtmečiai ir penkto šimtmečio dešimt metų – iš tiesų ilgas laiko tarpas, per kurį įvyko daug gerų dalykų, bet tuo pačiu buvo patirta ir negandų. Džiaugiuosi, kad tuo metu gyvenusių ir dabar čia gyvenančių žmonių dėka buvo išsaugota parapija, kuri nors ir kukli, paprasta, bet labai šilta“.

Paskutinis kalbėjęs Lankeliškių klebonas A. Kurapka dėkojo visiems atvykusiems į šventę ir padėkos raštus įteikė ištikimiausiems parapijos talkininkams. 

 „Šiandieną galime džiaugtis gražia bendryste, nuostabia švente. Linkiu visiems gausios Dievo palaimos. Statykime savo gyvenimus ant tvirto pamato – ant Dievo. Per jį patirsime palaimą bei galėsime gerumu dalintis su kitais“, – kalbėjo A. Kurapka. Užbaigdamas kalbą jis pakvietė visus  į bendrą agapę, kurioje parapijiečiai dar ilgai bendravo, dalijosi šiltais prisiminimais, džiaugėsi bendryste.

Lankeliškių parapija per visą 410 metų įkūrimo laikotarpį patyrė nemažai negandų. Dabartinė medinė bažnyčia pastatyta 1950 m., po to, kai senoji mūrinė – 1944 m., baigiantis Antrajam pasauliniam karui, buvo visiškai sugriauta. Lankeliškiai žinomi ir dėl įvykusios skaudžios istorijos, kai 1941 m. birželio 22 d., pirmosios karo dienos ankstų rytą, iš Lankeliškių parapijos klebonijos enkavedistai išvežė ir Budavonės miške žiauriai nukankino tris kunigus: parapijos kleboną kun. Vaclovą Balsį, vikarą kun. Joną Petriką ir į svečius atvykusį Vilkaviškio kunigų seminarijos profesorių kun. dr. Justiną Dabrilą.

Nors ir patyrusi daug negandų, šiandien Lankeliškių parapija pasitinka tikinčiuosius sutvarkytomis erdvėmis, rūpestingai prižiūrima bažnyčia. Nors šiai parapijai priklauso tik kiek daugiau nei 300 tikinčiųjų, tačiau kiekvienas parapijietis ar savo rankų darbu, ar materialine pagalba stengiasi prisidėti prie parapijos klestėjimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau nuotraukų: https://www.facebook.com/vilkaviskiosavivaldybe/photos/pcb.642981719447093/642978869447378/?type=3&theater