2015.01.31, šeštadienis
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys
Į pradžią VILKAVIŠKIO
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Biudžetinė įstaiga,
S. Nėries g. 1,
70147 Vilkaviškis,
tel. (8 342) 60 062,
faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt
Juridinių asmenų registras,
kodas 188774441
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veikla Paslaugos Renginiai
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
a
a
 
a

a
aa
a
a
a
 
a

 

 

VARTOTOJŲ PRISIJUNGIMAS
 Naujas vartotojas
Vyresnioji specialistė (Vilma Girdauskienė)

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS 

 • Priima iš asignavimų valdytojų mėnesio, ketvirčio ir metines biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas, jas patikrina, sudaro savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymo suvestinę pagal valstybės funkcijas ir ekonominį paskirstymą ir nustatytais terminais pateikia LR Finansų ministerijai; priima iš asignavimų valdytojų debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitas, jas patikrina, sudaro suvestinę formą ir nustatytais terminais pateikia LR Finansų ministerijai; kiekvieną mėnesį priima įstaigų debetinio ir kreditinio įsiskolinimo pažymas, savarankiškai atlieka įsiskolinimo analizę, parengia ir LR Finansų ministerijai pateikia aiškinamąjį raštą dėl įsiskolinimų kitimo.
 • Priima iš asignavimų valdytojų ketvirčio ir metines biudžeto išlaidų moksleivio krepšeliui finansuoti ataskaitas, jas patikrina, sudaro suvestines formas ir nustatytais terminais pateikia LR Finansų ministerijai, sudaro ketvirtines ir metines savivaldybės biudžeto išlaidų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti įvykdymo suvestines ataskaitas ir jas nustatytais terminais pateikia LR Finansų ministerijai.
 • Rengia ir teikia LR Finansų ministerijai savivaldybės skolinių įsipareigojimų, suteiktų garantijų ir paskolų ataskaitas, veda paskolų ir skolinių įsipareigojimų apskaitą ir teikia pasiūlymus dėl sąskaitų plano papildymo.
 • Priima iš asignavimų valdytojų atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto apyskaitas, jas patikrina, sudaro suvestinę formą ir nustatytais terminais pateikia LR Finansų ministerijai.
 • Rašo pagal pažymą iš rajono savivaldybės biudžeto finansuojamoms įstaigoms bei savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams mokėjimo pavedimus; su apyvartos žiniaraščiu sutikrina Finnet programoje perduotas asignavimų valdytojų ataskaitas; kiekvieną mėnesį sudaro pirminius buhalterinius dokumentus, finansų ir biudžeto skyriaus debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitą.
 • Pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį, jį pateikia Apskaitos skyriui bei dalyvauja įvairių komisijų darbe. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą rengia, tvarko ir apskaito dokumentus.
 • Vykdo kitus Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

 • Turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 3 metų ekonominio (finansinio) darbo patirtį.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą ir savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 • Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
 


ALGIRDAS NEIBERKA
Vilkaviškio r. savivaldybės
meras


 Gyvenimo aprašymas
Priėmimo valandos
 Mero pavaduotojas
 Veiklos ataskaitos
 
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
Posėdžio transliacija
SAVAITĖS
KLAUSIMAS
RENGINIŲ
KALENDORIUS
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
 Įveskite savo el.paštą
 
 
© Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb sistema.