Vilkaviškio rajono savivaldybė - Vištyčio seniūnija

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2019.09.16, pirmadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Gyventojams
 • Verslininkams
 • Turistams
 • Renginiai
 • Posėdžių transliacija
 • Klausiame Jūsų nuomonės
 • Naujienlaiškiai
 • Vykdomi, vykdyti projektai
 • NVO finansavimas
 •   
 • Sportas
 • Švietimas
 • Kultūra
 • Jaunimas
 • Žemės ūkis
 • REGIA
 • Aplinkos apsauga
 • Investicijos
 • Renovacija
 • Klausimai ir atsakymai
 • Civilinė metrikacija
 • Civilinė sauga
 • Socialinė apsauga
 • Sveikatos priežiūra
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešieji pirkimai
 • Kultūros paveldas
 • Teritorijų planavimas
 • Korupcijos prevencija
 • Triukšmo valdymas
 • LR Seimo narys
 • Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Eismo saugumas
 • Koordinuota pagalba
 • Valstybinė kalba
 • Kompleksinės paslaugos šeimai
 • Atviri duomenys
 • VIEŠI IR PRIVATŪS INTERESAI
 • Vartotojų teisių apsauga
 •   
 • Apie rajoną
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Seniūnijos
  Žemėlapis
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos
  Mero pavaduotojas
  Veiklos ataskaitos
  Mero potvarkiai
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos narių nusišalinimas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Istorija
 • Administracija
 • Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Struktūra ir kontaktai
  Teisinė informacija
  Administracinė informacija
  Paslaugos
  Veikla
  Asmenų aptarnavimas
  Nuorodos
  Asmens duomenų apsauga
  Vištyčio seniūnija

   


  Seniūnas
  Bronislavas Polita


  Darbuotojų informacija


  SENIŪNAIČIAI

  Girėnų seniūnaitija - Kęstutis Pranaitis
  Naujininkų seniūnaitija - Vida Dranginienė
  Pavištyčio seniūnaitija - Valius Arlauskas
  Totorkiemio seniūnaitija - Vaidas Brazauskas
  Vištyčio seniūnaitija - Jonas Vilkaitis


  HERBAS  SENIŪNIJOS ŽEMĖLAPIS


   

   

  Vištyčio seniūnija ribojasi su Pajevonio, Gražiškių ir Kybartų seniūnijomis, Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, Lenkija. Seniūnijos plotas 9360 ha, iš jų 21% užima miškai, 74,6% žemės ūkio naudmenos, 4,4% vandenys ir kitos paskirties plotai. Seniūnijoje yra 22 kaimai. Didesni iš jų: Girėnai (166 gyventojai), Kaupiškiai (121 gyventojas), Pavištytis (140 gyventojų). Iš viso seniūnijos gyvena 1560 žmonių.

  Seniūnijos administracinis centras - Vištyčio miestelis (667 gyventojai).

  Seniūnijoje yra: 1 paštas, autobusų stotis, 10 autobusų stotelių, vidurinė mokykla, 3 bibliotekos, 2 kultūros namai, vidurinės mokyklos kraštotyros muziejus, poilsiavietė „Viktoria“, kempingas „Pušelė“, poilsio vasarnamiai, 3 kavinės, ambulatorija, vaistinė, 4 parduotuvės, regioninio parko direkcija, pasienio užkarda. 


  ISTORIJOS APŽVALGA


  Vištytis kurtis pradėjo XVI a. pradžioje. 1538 m. minimas dvaras. 1566 m. buvo pastatyta medinė bažnyčia. 1570 m. karalius Žygimantas Augustas suteikė Magdeburgo teises, herbą, teisę rengti savaitinį turgų ir 4 metinius prekymečius. Tais pačiais metais įsteigta parapinė mokykla. 1570 m. miestui statyti buvo paskirta 40 valakų miško. Tuo metu Vištytis buvo suplanuotas pagal valakų reformos nuostatus. 1589 m. Vištytyje apsigyveno prekybininkai ir amatininkai žydai. Vištytis nukentėjo per XVII a. vidurio karus su Švedija. 1658 m. jį apiplėšė Prūsijos kariuomenė. 1670 m. buvo atnaujiontos Magdeburgo teisės, suteikta lengvatų. 1723 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia. 1738 m. Vištytyje buvo 31 kiemas. 1745 m. Augustas III papildomai leido 2 savaitinius turgus. Nors ir turėdamas Magdeburgo teisių teikiamas savivaldos bei prekybos privilegijas, miestelis buvo skurdus, miestelėnai turėjo nemažai prievolių. 1776 m. miestelyje buvo vėjo ir vandens malūnų. XVIII a. pabaigoje buvo apie 1300 gyventojų. Užnemunę prijungus Prūsijos (1795 m.) Vištytyje stovėjo prūsų kariuomenės įgula. Jai apgyvendinti Prūsijos valdžia davė pašalpą miestui statyti. 1800 m. Vištytis tapo LDK didžiojo kunigaikščio buv, Valdos (domeno) valsčiaus centru. 1815 m. Užnemunę prijungus prie Rusijos, Vištytis tapo svarbiu pasienio prekybos su Prūsija punktu., čia veikė muitinė. Miestelis ėmė augti: 1808 m. jame buvo 1600, o 1827 m. - 2800 gyventojų, vyko turgūs ir prekymečiai, buvo pastatyta didelių užsienio prekybos sandėlių. 1829 m. pastatyta Švč. Trejybės vardo bažnyčia, 1851 m. - evangelikų liuteronų bažnyčia. Spaudos draudimo metais pro Vištytį gabenta draudžiama lietuviška spauda. XIX a. viduryje nutiesus geležinkelį į Prūsiją per Kybartus, Vištytis sumenko. 1897 m. gyveno 2468, 1923 m. - 1295 gyventojai. XIX a. pradžioje ir XX a. pirmoje pusėje Vištytis buvo valsčiaus centras. XX a. pradžioje kelis kartus degė.


  ĮŽYMŪS ŽMONĖS


  Seniūnijoje gime:

  Jurgis Tiškevičius (1596-1656) - žymus valstybės ir bažnyčios veikėjas, Žemaičių ir Vilniaus
  vyskupas- Vištyčio dvare;
  Juozas Kalvaitis (1842-1900) - kompozitorius ir įžymus vargonininkas - Vištytyje;
  Vincas Nagornskis (1869-1939) - Amerikos lietuvių dramaturgas, prozininkas - Vištytyje;
  Petras Mikailonis (1868-1934) - knygnešys, knygų leidėjas - Čižiškių kaime;
  Petras Kriaučiūnas (1850-1916) - pedagogas, tautinio atgimimo žadintojas Suvalkijos krašte,
  knygnešys - Girėnų kaime;
  Liudas Butkevičius (1881-1963) - Lietuvos kariuomenės pulkininkas, vienas iš „Tauro“ apygardos
  partizanų vadų ir kūrėjų -Vištytyje;
  Juozas Kalinauskas (g.1935) - skulptorius - Pakalnių kaime;
  Bronius Leonavičius (g. 1933) - dailininkas - Vištytyje;
  Petras Keidošius (g. 1924) - poetas, žurnalistas - Vištyčio II Lauko kaime;
  Irena Mertynaitė-Ylienė (g. 1923) - Vilniaus operos solistė - Vištytyje;
  Janina Ragaišytė (g. 1936) - Kauno muzikinio teatro solistė - Vištytyje;
  Algimantas Kezys (g. 1928) - meno albumų leidėjas, fotografas - Vištytyje. 


  LANKYTINOS VIETOS


  Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia - pastatyta 1829 m., po karo atstatyta. Turi klasicizmo bruožų, yra dvigubo kryžiaus formos, vienbokštė, su apside ir bokšteliu

  Vištyčio regioninis parkas - įkurtas 1992 m., siekiant išsaugoti Suvalkų kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Tai viena įdomiausių ir vaizdingiausių Sūduvos vietų. Parko plotas - 10,1 tūkst. ha. Parke daug gamtiniu požiūriu vertingų kraštovaizdžio kompleksų, augalų, įrašytų į Raudonąją knygą, didelė žinduolių, roplių ir varliagyvių įvairovė. Siekiant sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, parke įrengti didysis ir mažasis Šilelio pažintiniai takai, kalnų slidinėjimo trąsos su keltuvais, apžvalgos aikštelės, poilsiavietės.

  Vištyčio ežeras- ketvirtas pagal dydį ežeras Lietuvoje. Ežeras ištįsęs iš šiaurės rytų į pietvakarius, didžiausias ežero ilgis siekia 8 km, didžiausias plotis - 4,2 km. Pats ežeras užima 1820 ha plotą. Giliausia ežero vieta yra vakarinėje ežero dalyje ir siekia 54 metrus.

  Vištytis - ne tik didžiausias ir giliausias Suvalkijos krašto ežeras, bet ir pats švariausias. Maitinamas keliolikos didesnių ir mažesnių upelių bei daugybės šaltinių vandens, ežeras yra milžiniškas švaraus ir gėlo vandens rezervuaras. Dėl ežero gylio jo vidutinė temperatūra retai pakyla virš 8 laipsnių šilumos. Dėl savo dydžio ir ypač švaraus vandens Vištyčio ežeras dažnai vadinamas „Europos Baikalu“

  Vištyčio akmuo ( dar vadinamas Pėduotoju, Stebuklinguoju) - vienas didžiausių Lietuvoje. Akmens aukštis - 4 metrai, plotis - 5 metrai, ilgis - 7 metrai. Vištyčio akmuo išsiskiria savo neįprasta forma: viršuje riedulys turi apie 90 cm ilgio, 75 cm pločio ir 40 cm gylio lovio pavidalo įdubimą, kuris paparastai vadinamas „pėda“.

  Drausgirio, Vištytgirio, Mestgirio, Tadarinės miškuose auga 300 metų senumo ąžuolynai su liepų priemaiša, 200 metų senumo pušynai ir eglynai, juose gausu retųjų augalų bei gyvūnų. Miškai labai vertingi ornitologiniu požiūriu: Vištyčio regioninio parko teritorijoje aptikti 123 rūšių paukščiai, iš jų 14 rūšių sparnuočiai įrašyti į Lietuvos Raudonąją knygą. Gana vertinga šiame regione esanti Paširvinčio pelkė, pasižyminti savita augalijos įvairove.

  Norintys pailsėti ir turiningai praleisti laiką, Vištytyje tikrai ras ką pasirinkti - ar kempingą - poilsiavietę, ar kaimo turizmo sodybą.

   

   

   Vytauto gatvė Vištytyje

   

  Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia 

   

  Vytauto Didžiojo paminklas 

   

  Vištyčio akmuo 

   

   Skulptūra „Ežero gimimas“

   

  Paminklas Vištyčiui 

   

  Skulptūra „Vištyčio miestelio istorija“ 

   

  Šventasis šaltinėlis 

   

   Vištyčio apylinkės 

   

    Vištyčio ežeras

   
  Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-12 11:20:53
  Naujienos ir aktualijos
  Skelbimai

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb