Meniu
Vištyčio kaimo bendruomenė sukvietė pasidžiaugti nuveiktais darbais

Šį savaitgalį Vištytyje po visų darbų sugužėjo būrys šio krašto bendruomenės narių, kad pasidžiaugtų nuveiktais darbais, pabūtų kartu, įrodytų, jog ne veltui gauta parama, ne veltui skirtas dėmesys kaimo bendruomenei.

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė, vadovaujama Vilmos Menčinskienės, laimėjo ir įgyvendino LR Žemės ūkio ministerijos finansuojamą projektą ,,Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ pagal 2018 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę ,,Parama kaimo bendruomenėms“.

Rašant projektą, buvo išsikeltas tikslas: teikti kokybiškas užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio praleidimo paslaugas Vištyčio miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams; sudaryti sąlygas plėtoti socialinę kultūrinę veiklą, pagerinti renginių kokybę.

Kad pasiektų užsibrėžtą tikslą, išsikėlė uždavinius: puoselėti vietos tradicijas ir papročius, skatinti vietos gyventojų užimtumą, į visuomeninę veiklą įtraukti jaunimą, įsigyti muzikos instrumentų, įsigyti tautinių kostiumų, įgarsinimo įrangą.

Sunku būtų buvę įgyvendinti šį projektą, jeigu nebūtų prisidėjusi Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. Nuoširdžiai jiems dėkojame, o padėką Vištyčio bendruomenės vardu tarė net trys meno kolektyvai: Vištyčio kultūros namų kapela ,,Vištytis“, vad. Valdas Juodišius, folklorinis ansamblis ,,Šilojai“, vad. Aldona Krapavickienė, ir svečiai iš Dzūkijos krašto – Lazdijų kultūros centro Krosnos kultūros namų smagios muzikėlės ansamblis ,,Vakaruška“, vad. Gintautas Juozas Česnulis. Šis kolektyvas, pakviestas kultūrinės veiklos vadybininko Jono Paškausko, mielai sutiko suvalkiečiams padovanoti dzūkiškų dainų ir melodijų, bet tik su ta sąlyga, kad lapkričio 24 dieną Vištyčio meno kolektyvai praskaidrins nuotaiką Krosnos gyventojams. Taip ir užsimezgė broliška draugystė tarp dviejų Lietuvos regionų – Suvalkijos ir Dzūkijos.

Nuskambėjus pirmiesiems muzikos akordams, šiltus žodžius už aktyvią veiklą vadovaujant Vištyčio bendruomenei, už kultūrinius renginius  puoselėjant vietos tradicijas ir papročius, buvo apdovanoti: bendruomenės pirmininkė Vilma Menčinskienė ir administratorius Jonas Paškauskas. Jiems padėkos dovanėles už sąžiningą ir nepriekaištingą darbą įteikė Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka ir Vilkaviškio rajono tarybos narė Daiva Černiuvienė. Savo seniūnijos veikliais žmonėmis didžiavosi ir seniūnas Bronislavas Polita. Jis, kaip ir visi šventės dalyviai, šoko, dainavo, garbaus amžiaus vištytietei sugrojo jos pageidaujamą dainą ,,Mažam kambarėly“.

Smagiame žmonių būryje skambėjo ne tik daina, kurią atliko meno kolektyvai, bet ir linksmas juokas atliekant išradingas užduotėles, smagius žaidimus. Ir visa tai vedėjų – Vilijos Paškauskienės ir Regimanto Valaičio – nuopelnai.

Visi būryje, visi vienoje šeimoje, kurią sujungė vienas noras – kurti, branginti ir dalintis. Dalintis ne tik bėdomis ir aimanomis, bet ir džiaugsmu, ir meile su aplinkiniais – artimais ir tolimais kaimynais.

Šventė baigėsi. Visi sugrįžo į namus, bet širdimi dar jautė tą bendrystę, kurią padovanojo kūrybingi ir darbštūs žmonės. Tik vienybėje ir geranoriškume galime pasiekti, kad Lietuvoje pasiliktų gyventi ne tik seneliai, bet ir jaunimas.

Kaimas – gyvas, kol girdėti gaidžio giedojimas ir senos armonikos garsai...

 

Elena Dereškevičienė