Meniu
VIRBALIO SENIŪNIJA KVIEČIA Į IŠPLĖSTINĘ SENIŪNAIČIŲ SUEIGĄ

Virbalio seniūnija informuoja, kad  2018 m. liepos 17 d. 15 val. seniūnijos salėje vyks išplėstinė seniūnaičių sueiga, kurioje kviečiami dalyvauti seniūnaičiai, bendruomenių primininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Išplėstinės seniūnaičių sueigos pagrindinis tikslas – aptarti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos  stiprinimo  2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą  savivaldybėse“.

Visi maloniai prašomi aktyviai dalyvauti sueigoje.

                             Virbalio seniūnijos seniūnas  Zitas  Lasevičius