Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės Virbalio seniūnijai skiriamų lėšų paskirstymas remti bendruomeninę veiklą

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1212 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Virbalio seniūnijai finansuoti skiriamų lėšų paskirstymo“, skyrė 1 339,00 eurus.