Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės Vilkaviškio miesto seniūnijai skirtų lėšų remti bendruomeninę veiklą

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1211 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Vilkaviškio miesto seniūnijai finansuoti skiriamų lėšų paskirstymo“, skyrė 5 853,00 eurų.