Meniu
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ DĖMESIUI! KEIČIAMAS NVO ATSTOVŲ SUSIRINKIMO LAIKAS

Visas nevyriausybines organizacijas, veikiančias savivaldybės teritorijoje, kviečiame aktyviai dalyvauti ir deleguoti savo atstovus į Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą.

Š. m. spalio 3 d. 17 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje, adresu S. Nėries g. 1, vyks visuotinis Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų atstovų, veikiančių įvairiose veiklos srityse (išskyrus kaimo bendruomenes ir socialinės srities organizacijas) susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų būklės Vilkaviškio rajone ir Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2 metų kadencijos veiklos ataskaitos pristatymo.

2. Dėl NVO atstovų, pagal atskirus veiklos sektorius (švietimo ir sporto srities, jaunimo srities, užimtumo, laisvalaikio, turizmo ir kultūros srities, kitų bendrų pomėgių ar interesų organizacijos) rinkimų į Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO tarybą.

 

DĖL DELEGAVIMO Į VILKAVIŠKIO RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ

 

Su Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatais bei Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO tarybos veikla galite susipažinti  Savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt.

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija