Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

 

Informuojame, kad Vilkaviškio miesto sode, Šeimenos upės prieigose iki Nepriklausomybės gatvės bei parke prie Kultūros centro atliekama želdinių inventorizacija. Inventorizaciją atlieka konkursą laimėjusi UAB ,,Želdinių vizija“, vadovas dr. Julius Bačkaitis, kuris taip pat yra Aleksandro Stulginskio Universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto dėstytojas bei želdinių ir želdynų inventorizavimo pradininkas ir metodikų rengėjas. Norint minėtus plotus pritaikyti visuomenės lankymui, įrengiant takus bei kitą infrastruktūrą, visų pirma reikia įvertinti esamą želdinių būklę. Inventorizacijos metu reikia įvertinti kiekvieno medžio ir krūmo dendrologinius, dendrometrinius parametrus bei sanitarinę būklę, išskirti naikintinus ar kitaip tvarkytinus želdinius, nurodant motyvuotas (objektyvias) to priežastis. Su inventorizacijos medžiaga ir želdinių pertvarkymo projektu visuomenė bus supažindinta organizuojant pristatymą Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Artėjant Visų Šventųjų ir Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dienoms, Vilkaviškio rajono kapinėse intensyviai vyksta tvarkymo darbai.


  • Vilkaviškio miesto civilinėse kapinėse Pagramdų kaime vyksta pėsčiųjų takų įrengimo darbai. Įrengiamas įvažiavimo takas, kuris bus 4 m pločio ir 18 m ilgio. Taip pat įrengiami 3 takai, vedantys per kapines: vienas takas bus 3 m pločio, 48,9  m ilgio, kitas  – 3 m pločio, 63 m ilgio, ir trečias –  3 m pločio, 68 m ilgio.
  • Pėsčiųjų takas įrengiamas ir Pajevonio seniūnijoje, Pajevonio kaimo civilinėse kapinėse. Planuojamas pėsčiųjų tako ilgis yra apie 500 m, plotis – apie 2,5 m.
  • Kybartų miesto civilinėse kapinėse tvarkomas drenažas.
  • Virbalio miesto civilinėse kapinėse tęsiami pėsčiųjų tako įrengimo darbai. Šiais metais įruošta 300 kv. metrų akmenimis grįsto grindinio.

Vilkaviškiečių akis šiltuoju sezonu džiuginęs miesto fontanas nuo šiandien išjungtas ir paruoštas šaltajam metų laikotarpiui.

Trečiadienį,  spalio 17 d., vyks Perspėjimo sistemos patikrinimas, kurio metu bus įjungiamos centralizuoto ir vietinio valdymo sirenos.

Spalio 12 d. 16.30 val. Vilkaviškio kultūros centre vyks minėjimas „Atgimsta Lietuva, dainavusi, kovojusi, išlikusi – šventa“, skirtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-mečiui.