Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės Klausučių seniūnijai skiriamų lėšų paskirstymas remti bendruomeninę veiklą

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. B-ĮV- 1191 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Klausučių seniūnijai finansuoti skiriamų lėšų paskirstymo“, skyrė 1 878,00 eurus.

Kviečiame bendruomenės pirmininką per 30 k. d. atvykti pasirašyti sutartį.