Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) A lygio, 10 kategorijos pareigybei užimti

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) A lygio, 10 kategorijos pareigybei užimti.

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos ar kraštotvarkos krypties išsilavinimą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis bei Savivaldybės tarybos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; mokėti valdyti, sisteminti informaciją, rengti išvadas; mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018 m. gegužės 3 d. privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Informacija apie konkursą teikiama Personalo skyriuje, 321 kab., S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje, tel. (8 342) 60 067, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt.

                                                                                 

Vitas Gavėnas,

Savivaldybės administracijos direktorius