Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Juridinio skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigybei užimti

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Juridinio skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) A lygio, 11 kategorijos (nuo 2019-01-01 pareiginės algos koeficientas – 6,4 bazinio dydžio) pareigybei užimti.

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą; išmanyti ir mokėti taikyti ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus kitus teisės aktus, reglamentuojančius duomenų teisinę apsaugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkursuose, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2019 m. sausio 21 d. privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Informacija apie konkursą teikiama Personalo skyriuje, 321 kab., S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje, tel. (8 342) 60 067, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt.

                                                                                 

                                                                                                                                                        Vitas Gavėnas,

 Savivaldybės administracijos direktorius