Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo (karjeros valstybės tarnautojo) A lygio, 12 kategorijos pareigybei užimti

Specialieji reikalavimai:  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti 3 metų darbo patirtį komunalinių paslaugų teikimo organizavimo ar priežiūros srityje; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis ir skyriaus specialistų atliekamomis funkcijomis, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis; būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis; gebėti valdyti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2014-11-17 privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašo adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

 

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

 

Informacija apie konkursą: Personalo skyriuje, 321 kab., S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje, tel. (8 342) 60 067, 60 204; el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt.

 

Saulius Vabalas,

                                                                                Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių