Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo) A lygio, 14 kategorijos pareigybei užimti

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo) A lygio, 14 kategorijos pareigybei užimti.

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis ir Skyriaus specialistų atliekamomis funkcijomis, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis; išmanyti investicinių projektų rengimo, regioninės plėtros ir strateginio planavimo metodikas; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos paramos programomis; gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018 m. liepos 12 d. privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Informacija apie konkursą teikiama Personalo skyriuje, 321 kab., S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje, tel. (8 342) 60 067, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt.

                                                                                  

Vitas Gavėnas, 

                                                                                       Savivaldybės administracijos direktorius