Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką pakaitinio valstybės tarnautojo – Apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio, 10 kategorijos pareigybei užimti

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo krypties (finansų vadybos specializacija); turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį apskaitos tvarkymo ir finansinės būklės  analizės viešojo administravimo srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, biudžeto sandarą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; išmanyti darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką; gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2014 m. spalio 3 d. privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento asmens kodas, sutikimas tvarkyti pretendento asmens duomenis, kurie naudojami nustatyti pretendento tapatybei Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, ir elektroninio pašo adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Informacija apie atranką teikiama: S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 067, (8 342) 60 204; el. p. a.sinkeviciene@vilkaviskis.lt.

 

                                                                        Bernardas Marčiukonis,

Savivaldybės administracijos direktorius