Meniu
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PRADĖJO RENGTI VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2027 METŲ STRATEGINĮ PLĖTROS PLANĄ

           Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija rengia Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 metų strateginį plėtros planą (toliau – Planas). Aktualaus Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano planavimo laikotarpis baigiasi 2018 metais.

          2017 metų gruodžio 7 dieną Strateginio planavimo komisijai pristatyta Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 metų strateginio plėtros plano rengimo metodika (preliminarūs Plano rengimo etapų vykdymo terminai, darbo grupių pobūdis, taikomi metodai). Posėdžio metu,  nutarta sudaryti 5 darbo grupes Planui parengti:

  • Ekonomikos plėtros darbo grupė (aprėpiamos sritys:  verslo skatinimas, viešosios verslui svarbios infrastruktūros plėtojimas, šalies ir užsienio  investicijų pritraukimas, kitų sąlygų kurti darbo vietas sudarymas ir pan.);
  • Žmogiškųjų išteklių plėtros 1-oji darbo grupė (švietimas ir ugdymas, sportas, kultūra ir pan.);
  • Žmogiškųjų išteklių plėtros 2-oji darbo grupė (sveikatos apsauga, socialinė apsauga ir parama ir pan.);
  • Aplinkos ir infrastruktūros plėtros darbo grupė (aplinkos apsauga, transporto ir kita inžinerinė infrastruktūra ir pan.);
  • Viešojo valdymo tobulinimo darbo grupė (savivaldybės valdymas, viešųjų ir administracinių paslaugų teikimas, IT taikymas viešajame administravime ir pan.).

         Strateginio plėtros plano rengimo metodiką pristatė Algimantas Venckus, Viešosios įstaigos Mokslinių ir taikomųjų projektų centro direktorius. Viešoji įstaiga Mokslinių ir taikomųjų projektų centras yra 2017 m. lapkričio 27 dienos paslaugų pirkimo sutarties dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 m. strateginio plėtros plano parengimo vykdytoja.

          Asmenys ryšiams: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio  ūkio skyriaus Vyriausioji specialistė Milda Vaičaitienė, tel. (8 342) 60 076, faks. (8 342) 60 071, el. paštas milda.vaicaitiene@vilkaviskis.lt.