Meniu
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0002

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0002. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41 „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Projektu siekiama prisidėti prie Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros ir užtikrinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų aprūpinimą būstu. Projekto įgyvendinimo metu dalyje savivaldybei priklausančio bendrabučio pastato, esančio Vilkaviškio mieste S. Nėries g. 42, planuojama įrengti 18 socialinių būstų. Visi būstai bus aprūpinti viryklėmis (su orkaitėmis). Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką.

Projekto vertė – 766 202,27 Eur, iš jų: 570 785,99 Eur – ES lėšos, 195 416,28 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vykdytojas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija.