Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija ieško Vietinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai reikalingas darbuotojas – Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas šioms funkcijoms vykdyti:

kaupti informaciją apie statybos, rekonstravimo ir remonto darbų sutarčių įsipareigojimų vykdymą;

koordinuoti Savivaldybės statinių, patalpų statybos, rekonstravimo ir remonto darbus;

rengti užduotis (technines specifikacijas);

tikrinti projektuotojų ir rangovų pateiktus sąmatų skaičiavimus, juose įrašytų kainų pagrįstumą;

paruošti dokumentus statybos, rekonstrukcijos ir remonto objektų apžiūroms, patikrinimams ir pateikti Skyriaus vedėjui;

surinkti iš statybos dalyvių dokumentus ir duomenis, juos pateikti Skyriaus vedėjui;

užpildyti ir pateikti Skyriaus vedėjui deklaracijas apie statinių statybos užbaigimą;

ruošti sutarčių ir bendradarbiavimo susitarimų, susijusių su savo veiklos sritimi, projektus;

inicijuoti darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus;

vykdyti kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsakyti už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

Pareigybės aprašymas