Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkursas

Kviečiame teikti paraiškas vaikų socializacijos programų  rėmimo konkursui.

Konkurso tikslas – atrinkti programas, skirtas kokybiškai plėtoti vaikų socializaciją ir socialiai prasmingą užimtumą vasaros atostogų metu.

Konkurse gali dalyvauti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios švietimo, kultūros ir sporto įstaigos, nevyriausybinės organizacijos bei kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta vaikų poilsio stovyklų veikla ir  neformaliojo vaikų švietimo veikla.

Paraiškos teikiamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai (304 kab.) iki 2019 m. balandžio 30 d. Paraiška turi būti įdėta į užklijuotą ir antspauduotą įstaigos organizacijos spaudu voką, prie voko pateikiamas  lydraštis registravimui.

Paraiškos konkursui teikiamos vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašu (aprašas), patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d.  įsakymu Nr. B-ĮV-368.

Papildoma informacija teikiama tel. (8 342) 60 063, el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt.