Meniu
Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė gavo finansavimą Vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategija 2016–2022 metams“ įgyvendinimui

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė (toliau – Vilkaviškio miesto VVG) pasirašė finansavimo sutartį Vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategija 2016–2022 metams“ (toliau – Strategija) įgyvendinimui.

Vilkaviškio miesto VVG veiklos tikslas – užtikrinti efektyvų vietos veiklos grupės funkcijų įgyvendinimą, taip pagerinant vietines įsidarbinimo galimybes ir didinant bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Strategijos tikslai – mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste, skatinti verslumą ir didinti galimybes jaunimo ir neaktyvių gyventojų užimtumui. Lėšos bus skiriamos maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugų teikimo užtikrinimui, savanoriškos pagalbos teikimui namuose bei užimtumo veiklų organizavimui socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, tėvų auginančių vaikus iki 3 m. profesiniam orientavimui ir mokymui, pagalbai neaktyviems darbingiems gyventojams integruotis į darbo rinką suteikiant jiems naujus profesinius ir kitus reikalingus įgūdžius, konsultacijų teikimui jauno verslo subjektams steigiant ir plėtojant verslą, jaunimo verslumo mokymams bendradarbiaujant su kitomis VVG, priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimui.

Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirta 873 482,82 Eur Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų. Pareiškėjų prisidėjimas 75 955,03 Eur (arba 8 proc.).  Bendra Strategijos suma 949 437,85 Eur.