Meniu
Verslo klausimai

 

 


NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS


Vilkaviškio rajono bendruomeninių organizacijų finansavimo ne konkurso būdu tvarkos aprašas 
Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos 2016 metų lėšų panaudojimo ataskaita
Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos priemonės „Vilkaviškio rajono savivaldybės kaimo bendruomenių ir VVG rėmimas“ 2016 metų lėšų panaudojimo ataskaita

Religinių bendruomenių rėmimo 2016 metų lėšų panaudojimo ataskaita

 NUOSTATAI, TAISYKLĖS, TVARKOS


Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai
Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. B-TS-275 patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 1 priedo pakeitimo    
Atliekų susidarymo normos vietinės rinkliavos mokėtojams ir vietinės rinkliavos dydžiai priklausomai nuo vietinės rinkliavos mokėjimo objekto

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 30 d. sprendimo  Nr. B-TS-342 ,,Dėl tarifo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą patvirtinimo" 1 punkto pakeitimo

   
Vietinės rinkliavos už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešose vietose nuostatai    

Rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą ant Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų nuostatai

   
Vietinės rinkliavos už leidimą organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose nuostatai    

Vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo atlikti  kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, nuostatai

   

Vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, nuostatų priedas

   
Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas    
Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo pakeitimas
Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašas
   
Prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės    

Renginių organizavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės

   Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa


Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos nuostatai

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017 m. užimtumo didinimo programos nuostatai

Užimtumo didinimo programos vykdymo paraiška

Užimtumo didinimo programoje nurodytų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartisĮVAIRI INFORMACIJA


Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. B-TS-579 „Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžio 2017 metams nustatymo“    
Sprendimo priedas - Fiksuoto dydžio pajamų mokestis  2017 metams, įsigyjant verslo liudijimą
   
Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu, suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu, sąrašas
Įmonių. kurioms išduoti leidimai verstis mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba, sąrašas    
Įmonių, kurioms išduoti leidimai verstis didmenine suskystintų nafftos dujų prekyba, sąrašas

Atmintinės verslininkams dėl licencijų įsigijimo

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-17 15:17:45