Meniu
TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ 2019 METŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO VILKAVIŠKIO RAJONE GRAFIKAS

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ 2019 METŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO VILKAVIŠKIO RAJONE

GRAFIKAS

 

Eil. Nr.

Vietovė

Mėnesis, diena

Apžiūros pradžia

1.

UAB „Mevilsta“

Pagal susitarimą

 

2.

AB „Kelių priežiūra“ Centro regiono Vilkaviškio kelių tarnyba

Pagal susitarimą

 

3.

Karalkrėslis

04-08

11 val.

4.

Bartninkai

04-08

13 val.

5.

Geisteriškiai

04-09

11 val.

6.

Lakštučiai

04-09

13 val.

7.

Čyčkai

04-10

11 val.

8.

Patunkiškiai

04-10

13 val.

9.

Klampučiai

04-10

15 val.

10.

Vilkupiai

04-11

11 val.

11.

Šiaudiniškiai

04-11

13val.

12.

Keturkaimis

04-11

15 val.

13.

Gudeliai

04-12

11 val.

14.

Stirniškiai

04-12

13 val.

15.

Pilviškiai

04-12

15 val.

16.

Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius

Pagal susitarimą

 

17.

Klausučiai

04-17

11 val.

18.

Teiberiai

04-17

13 val.

19.

Slabadai

04-18

11 val.

20.

Sūdava

04-18

13 val.

21.

Karaliai

04-19

11 val.

22.

Opšrūtai

04-19

13 val.

23.

Alksnėnai

04-19

15val.

24.

Serdokai

04-29

11 val.

25.

Pūstapėdžiai

04-29

13 val.

26.

Vaišvilai

04-30

11 val.

27.

Pajevonys

04-30

13 val.

28.

Virbalis

05-02

11 val.

29.

Dailučiai

05-02

13 val.

30.

Būdviečiai

05-03

11 val.

31.

Piliakalniai

05-03

13 val.

32.

Vartai

05-03

14 val.

33.

Vištytis

05-06

11 val.

34.

Donelaičiai

05-06

13 val.

35.

Paežeriai

05-07

11 val.

36.

Ramoniškiai

05-07

14 val.

 

37.

Gražiškiai

05-08

11 val.

38.

Gižai

05-09

11 val.

39.

Bačkiškiai

05-09

13 val.

40.

Degučiai

05-10

11 val.

41.

Patilčiai

05-10

13 val.

42.

Keturvalakiai

05-13

11val.

43.

Daržininkai

05-14

11 val.

44.

Kataučizna

05-14

13 val.

45.

Kybeikiai

05-15

11 val.

46.

Matlaukis

05-15

13 val.

47.

Karkliniai

05-16

11 val.

48.

Pašeimeniai

05-16

13 val.

49.

Bajorai

05-17

11 val.

50.

Gudkaimis

05-17

13 val.

51.

Girėnai

05-22

11 val.

52.

Meiliūnai

05-22

13 val.

 

Valstybinė rinkliava mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai: traktoriams – 5,0 eurai, priekaboms – 3,0 eurai. Įmokos kodas 53039.

Apžiūros rengiamos ūkininkų technikos aikštelėse arba buvusių žemės ūkio bendrovių kiemuose. Iškilus neaiškumų dėl techninės apžiūros, galima kreiptis į Žemės ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą telefonu 8 612 56 812.

Transporto priemonių valstybiniai numeriai su rusiškomis raidėmis turi būti pakeisti iki techninės apžiūros.

Bet kokia transporto priemonė, jei ji važiuoja bendro naudojimo keliais, privalo būti registruota ir techniškai tvarkinga.

Pastabos:

1. Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus.

2. Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą ne pagal grafiką papildomai imama 5,7 euro valstybės rinkliava.