Meniu
Tikrina pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų veikimą

Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovų iniciatyva buvo nuspręsta atlikti visų objektų, kuriuose centralizuotai teikiama šilumos energija, šilumos punktų priežiūros įvertinimą ir kontrolę. Šiam tikslui realizuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. B-ĮV-71 buvo patvirtinta Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros analizės atlikimo komisija, kuri tikrina daugiabučių namų ir kitų pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų veikimą.

Vasario 8 dieną Komisija susirinko aptarti tarpinius rezultatus ir tolimesnį Komisijos darbą. Iki šios dienos Vilkaviškio mieste jau patikrintos ir sureguliuotos 49-ių daugiabučių namų bei kitų pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos. Atlikus sistemų analizę ir derinimą, sumažėjo karšto vandens cirkuliacinės sistemos (gyvatuko) šilumos suvartojimas, t. y. sumažėjo šilumos kiekis, kurio reikia  pašildyti karštą vandenį. Komisija aiškinasi šilumos suvartojimo padidėjimo atskiruose namuose priežastis. Kiekvienam namui atskirai bus pateikiamos priemonės, leidžiančios taupyti šilumos energiją.

Per vasario mėnesį planuojama patikrinti likusius Vilkaviškio daugiabučius namus. Komisija darbą tęs neribotą laiką, kol bus patikrinti visi Vilkaviškio rajono objektai, kuriuose centralizuotai teikiama šilumos energija. Dar kelis mėnesius bus sekamas visų objektų šilumos suvartojimas, analizuojami rezultatai. Darbo rezultatus Komisija pristatys Savivaldybės vadovams kiekvieną mėnesį.

 


Ieva Šlivinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė