Meniu
TARPTAUTINĖ ANTIKORUPCIJOS DIENA MOKYKLOJE

Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią.

Tarptautinę antikorupcijos dieną iniciavo ir paskelbė Jungtinės Tautos. Gruodžio 9-oji pasirinkta todėl, kad šią dieną 2003 metais Meridoje (Meksikoje) įvyko aukščiausio politinio lygio konferencija kovos su korupcija problemoms spręsti. Jos metu buvo pasirašyta Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją.

Palaikydamos idėją kovoti su korupcija, Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro 10 klasės mokinės: Karolina Kaškauskaitė, Margarita Bruožytė, Agnė Čepeliauskaitė ir Gabija Vaičiūnaitė, dalyvavo konkurse, skirtame Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Mokinės kūrė emblemą korupcijos prevencijos policijoje tematika bei trumpai aprašė keliamą problemą, idėją, siūlomą sprendimą.

Šio konkurso tikslas – į Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimą ir policijos vykdomą antikorupcinę veiklą įtraukti mokymo įstaigų (bendrojo lavinimo ir profesinio ugdymo) moksleivius ir išrinkti laimėtojus, kurių pateikti siūlymai ir sprendimai korupcijos, kovos su korupcija srityje galėtų būti panaudojami kaip geroji praktika vykdant policijos antikorupcinę veiklą šalies mastu.

Taip pat antikorupcine tema 7-10 klasių mokiniai kūrė plakatus arba emblemas „Mes – prieš korupciją“, kuriais buvo siekiama atkreipti dėmesį į plintantį reiškinį, aktualią problemą visoje šalyje. Mokinių plakatai ir emblemos buvo iškabintos mokyklos antrame aukšte.

Kovokime su korupcija KARTU!

 

 

 

Socialinė pedagogė Raimonda Bačinskienė