Meniu
Susitikime su Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovais spręstas Vilkaviškio autobusų stoties rekonstravimo projekto klausimas

Spalio 25 dieną įvykusiame susitikime su Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) vadovais didžiausias dėmesys buvo skirtas siekiamam įgyvendinti Vilkaviškio autobusų stoties pastato rekonstravimo projektui.

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka ir Administracijos direktorius Vitas Gavėnas nuvyko susitikti su laikinai einančiu Kelių direkcijos direktoriaus pareigas Vitalijumi Andrejevu, l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Remigijumi Lipkevičiumi ir Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus vedėju, papildomai einančiu direktoriaus pavaduotojo funkcijas, Eduardu Grinavecku. Savivaldybės vadovai išreiškė norą, kad kuo greičiau būtų pradėtas Vilkaviškio autobusų stoties rekonstravimo projekto įgyvendinimas, tačiau to padaryti negalima, kol negautas statybas leidžiantis dokumentas.

Sprendžiant šį klausimą buvo pateiktas pasiūlymas Savivaldybei pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Kelių direkcija, kuria Savivaldybė įsipareigotų savo nuosavybėn perimti kelio Nr. 185 ir kelio 5106 ruožus: valstybinės reikšmės kelio Nr. 185 ruožą nuo 0 km iki 2,3 km, kuriam suteiktas Vytauto gatvės pavadinimas ir kelio Nr. 5106 ruožą nuo 0 iki 1,7 km, kuriam suteiktas Kapų g. pavadinimas.

Savivaldybei perėmus minėtus valstybinės reikšmės kelių ruožus, būtų galima užbaigti reikiamas dokumentų išdavimo procedūras. Vis dėlto, pabrėžta, kad tokiam sprendimui pirmiausia turi pritarti Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba.

Jau kitą dieną po susitikimo su Kelių direkcijos vadovais įvykusiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas protokolinis sprendimas, kad Taryba sutinka iš Kelių direkcijos perimti savo nuosavybėn valstybinės reikšmės kelių ruožus, reikalingus projektui įgyvendinti. Šis protokolinis sprendimas leidžia pradėti minėtų kelių ruožų perdavimo procedūras, o artimiausiame Tarybos posėdyje bus svarstomas sprendimo projektas dėl bendradarbiavimo sutarties su Kelių direkcija pasirašymo.

Susitikime taip pat paliestas Vilkaviškio miesto Žalumynų kvartalo gatvių rekonstravimo projektas. Kelių direkcijos vadovai informavo, kad skirs Savivaldybei šio projekto užbaigimui reikalingą pinigų sumą, t. y. 1,7 mln. eurų. Šiuo metu šiame kvartale rangovai baigia asfaltuoti jau paskutinę neasfaltuotą Liepų gatvę.


Savivaldybės informacija