Meniu
Su Šiaudiniškių kaimo bendruomene susitiko Lietuvos automobilių ir kelių direkcijos atstovas

Penktadienį, vasario 2 dieną, Vilkaviškio rajone lankėsi laikinai einantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojo pareigas Eduardas Grinaveckas, kuris atvyko susitikti su Šiaudiniškių kaimo bendruomene ir Savivaldybės atstovais, kad paaiškintų, kokiomis metodikomis ir kriterijais remiantis, buvo sudarytas žvyrkelių asfaltavimo darbų Vilkaviškio rajone eiliškumas.

Pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos paskelbtą Ruožų, atrenkamų pagal Asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) atrankos metodiką ir pagal Gyvenviečių teritorijose esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atrankos metodiką, sąrašą, mūsų rajone 2018–2020 metais į asfaltavimo programą patenka 7-ios žvyrkelių atkarpos.

Pagal šį sąrašą iki 2020 metų Vilkaviškio rajone turėtų būti išasfaltuoti šie žvyrkelio ruožai: kelio Nr. 5112 Virbalis–Žalioji ruožas nuo 0,532 iki 4,278 km, kelio Nr. 5132 Mockabūdžiai–Pašeimeniai ruožas nuo 2,341 iki 2,981 km, kelio Nr. 5111 Vilkaviškis–Alksnėnai ruožas nuo 4,680 iki 7,846 km, kelio Nr. 5102 Virbalis–Vištytis ruožas nuo 14,535 iki 21,249 km, kelio Nr. 5120 Gudkaimis–Šiaudiniškiai ruožas nuo 2,228 iki 3,881 km, kelio Nr. 5107 Vilkaviškis–Kalvarija ruožas nuo 4,934 iki 9,449 km ir kelio Nr. 5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai nuo 1,469 iki 2,487 km.

Pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos taikomą I-ąją ar II-ąją metodiką du mūsų rajono keliai surinko po 100 balų. Tai kelio Nr. 5132 Mockabūdžiai–Pašeimeniai ruožas ir kelio Nr. 5112 Virbalis–Žalioji ruožas. Dėl pastarojo kelio asfaltavimo Šiaudiniškių kaimo gyventojai buvo apsidžiaugę, nes tikėjosi, kad jis bus vienas pirmųjų, kurį šiais metais Lietuvos automobilių kelių direkcija asfaltuos. Vis dėlto, pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos paskelbtą informaciją paaiškėjo, kad pirmiausia asfaltavimo darbų pirkimo procedūros pradedamos kelio Nr. 5102 Virbalis–Vištytis ruožui, kuris tesurinko 73 balus ir buvo sąrašo viduryje.

Sunerimę gyventojai kreipėsi ir į Savivaldybės merą Algirdą Neiberką, ir į Lietuvos Respublikos Seimo narį Kęstutį Smirnovą, ir į pačią Lietuvos automobilių kelių direkciją, kad ši paaiškintų, kodėl priimtas toks nesuprantamas jiems sprendimas.

Šiaudiniškiuose įvykusio susitikimo metu atvykęs Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovas, detaliai paaiškino, pagal kokius kriterijus atrinkti keliai asfaltavimui ir patikino, kad tiek kelio Nr. 5102 ruožo, tiek kelio Nr. 5112 ruožo asfaltavimo darbai vyks lygiagrečiai ir tarp šių atkarpų asfaltavimo darbų užbaigimo bus tik 2 mėnesių skirtumas. Šiame susitikime dalyvavo ir LR Seimo narys K. Smirnovas, Vilkaviškio rajono meras A. Neiberka, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, LR Seimo nario K. Smirnovo padėjėjas Bernardas Marčiukonis. Prieš tai įvyko susitikimas ir Savivaldybėje. Savivaldybės vadovams rūpėjo, kodėl anksčiau nebuvo paviešinta ir paaiškinta tokia svarbi informacija, taip pat prašė Lietuvos automobilių kelių direkcijos atsižvelgti į Savivaldybės siūlymus ir rekomendacijas dėl rajone asfaltuojamų kelių.

Šiaudiniškių bendruomenės namuose gausiai susirinkusiems gyventojams E. Grinaveckas detaliai pristatė Lietuvos automobilių kelių direkcijos projektų atrankos metodiką, įgyvendinimo tvarką, prioritetus. Paklaustas, kaip galėjo kelias, surinkęs 73 balus ir buvęs ketvirtoje vietoje, aplenkti po 100 balų surinkusius kelius bei atsidurti sąrašo pradžioje, E. Grinaveckas patikino, kad stengiantis kuo efektyviau ir racionaliau naudoti valstybės lėšas, buvo sudaryta prioritetinė žvyrkelių ruožų asfaltavimo eilė, atsižvelgiant į visas technines kliūtis, kurios stabdytų asfaltavimo darbų procesą minimuose keliuose.

Pasak Lietuvos automobilių ir kelių direkcijos atstovo, pagrindinė priežastis, dėl ko kelias vedantis iš Virbalio į Šiaudiniškius nebuvo vienas pirmųjų, kurį šiais metais bus pradedama asfaltuoti, yra kelią kertantis geležinkelis. Susitikimo su gyventojais metu E. Grinaveckas paaiškino, kad tiek kelio asfaltavimo darbai, tiek geležinkelio pervažos atnaujinimo darbai turi vykti vienu metu, todėl pirmiausia reikia gauti pritarimus iš AB „Lietuvos geležinkeliai“, suderinti vykdomus projektus, nustatyti techninius reikalavimus ir pan. Nepaisant visų iškylančių kliūčių, planuojama, kad tiek kelio Nr. 5102 ruožo, tiek kelio Nr. 5112 ruožo asfaltavimo darbai vyks lygiagrečiai ir tarp šių atkarpų asfaltavimo darbų užbaigimo bus tik 2 mėnesių skirtumas.

Su gyventojais ilgai diskutuota apie kelio atkarpos Virbalis–Šiaudiniškiai rekonstravimo perspektyvas, terminus, problemas, tačiau Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovas patikino, kad darbai bus įgyvendinti ir pažadėjo atsiųsti oficialų raštą, kuriame bus surašyti visi planuojamų darbų etapai su konkrečiomis datomis ir terminais.


 

Ieva Šlivinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė