Meniu
Su profesine švente pasveikinti rajono socialiniai darbuotojai

Rugsėjo 27 d. gražiausi ir šilčiausi padėkos žodžiai skamba mūsų rajono socialiniams darbuotojams, švenčiantiems savo profesinę šventę – Lietuvos socialinių darbuotojų dieną. Ši diena Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos iniciatyva minima nuo 2004 metų.

Drauge paminėti šią gražią šventę pakvietė Vilkaviškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius. Šios dienos popietę į Vilkaviškio kultūros centrą skubėjo šventiškai nusiteikę Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinių įstaigų darbuotojai.

„Kiekvienam žmogui svarbu, kad jis būtų išgirstas ir įvertintas. Dėmesys ir geras žodis suteikia išties daug džiaugsmo ir motyvacijos. Laiku ištiesta pagalbos ranka, šiltas ir pagarbus žodis, leidžiantis suvokti, kad tu esi ne vienas. Juk yra žmonių, kurie supranta, padeda. Tai – didžiausia dovana, kurios gali sulaukti“, – šiais žodžiais susirinkusiuosius pasveikino Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė. Šventinį renginį jai padėjo vesti Gudkaimio globos namų direktorius Rimas Murinas.

Mūsų rajono socialiniai darbuotojai dirba įvairiose rajono įstaigose: Vilkaviškio socialinės pagalbos centre, Gudkaimio globos namuose, Kybartų vaikų globos namuose, Alvito šv. Kazimiero globos namuose, Didvyžių socialinės globos namuose, Gudkaimio kaimo bendruomenės savarankiško gyvenimo namuose, Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos globos centre, bendruomeniniuose namuose, asmens sveikatos priežiūros, švietimo įstaigose bei seniūnijose.

Socialinius darbuotojus, socialinių įstaigų vadovus nuoširdžiai sveikino rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Savivaldybės vadovas linkėjo gražaus santykio ne tik tarp žmonių, su kuriais dirbama, bet ir tarp visų institucijų. „Žmogus žmogų labiausiai supras paliesdamas, apsikabindamas ir pasakydamas nuoširdų Ačiū, ko šiandien mums visiems ir labiausiai trūksta“, – kalbėjo meras. Atsidėkodamas už prasmingą darbą, meras įteikė padėkos raštus.

Mero padėkos raštais profesinės šventės – Lietuvos socialinių darbuotojų dienos – proga apdovanoti šie socialinės srities darbuotojai:

  • Danutė Grabauskienė  – už ilgametį darbą ir ypatingus nuopelnus socialinės apsaugos ir darbo srityse;
  • Rita Mickuvienė, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro direktorė, – už ilgametį nepriekaištingą darbą ir iniciatyvumą;
  • Ilona Radavičienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, – už ilgametį, atsakingą ir nuoširdų darbą;
  • Milda Blažaitienė, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinio vadovė, – už  atsakomybę, kūrybiškumą ir naujoves kuriant socialinę gerovę;
  • Žydra Vasiliauskienė, Socialinio darbo organizatorė Virbalio seniūnijoje, – už nuoširdų darbą, pastangas ir atsidavimą seniūnijos gyventojams;
  • Inga Adomaitienė, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro socialinė darbuotoja darbui su šeimomis, – už nuoširdų darbą, pastangas ir atsidavimą;
  • Inga Kušlytė, Gudkaimio globos namų socialinė darbuotoja, –  už nuoširdų darbą, pastangas ir atsidavimą; 
  • Rimas Murinas, Gudkaimio globos namų direktorius, –  už ilgametį nepriekaištingą darbą ir iniciatyvumą.

Šventiniame renginyje dalyvavo ir socialinius darbuotojus sveikino daug garbingų svečių: Vilkaviškio dekanas prel. kan. Vytautas Gustaitis, LR Seimo narys Kęstutis Smirnovas, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, Kybartų seniūnas Romas Šunokas, sveikinęs visų rajono seniūnų vardu, buvusi ilgametė Socialinės paramos skyriaus vedėja, buvusi Tarybos narė Danutė Grabauskienė.

LR Seimo narys K. Smirnovas prisidėjo prie Savivaldybės mero įteiktų padėkų ir įteikė savo vardo padėkos raštą l. e. Kybartų vaikų globos namų direktorės pareigas Laimutei Bagdonavičienei.

Po apdovanojimų ir sveikinimų socialiniai darbuotojai pakviesti drauge pažiūrėti filmą „Gerumo stebuklas“, o po peržiūros – drauge pabūti ir pabendrauti prie vaišių stalų.


Renginio akimirkos:


Daugiau renginio akimirkų čia.