Meniu
Su kaimyninės šalies atstovais aptartas bendradarbiavimas teikiant projektus Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 metų programai

Vasario 1 dieną Vilkaviškio rajone viešėjo Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities Gumbinės (Gusevo) miesto savivaldybės delegacija, kurią sudarė šios savivaldybės administracijos vadovo pirmieji pavaduotojai Aleksandras Kitajevas bei Liudmila Tomina, taip pat ekonominės ir perspektyvinės vystymo valdybos viršininkas Aleksandras Moisejenko bei šios valdybos darbuotoja Benedikta Luščik už savivaldybės socialinę veiklą atsakinga Larisa Besšapočnikova bei kiti atstovai.

Vilkaviškio rajono savivaldybėje svečiai susitiko su Meru Algirdu Neiberka, Administracijos direktoriumi Vitu Gavėnu, jo pavaduotoja Daiva Rikliene ir Mero pavaduotoju Kaziu Kiaulakiu.

Susitikimo su kaimyninės šalies atstovais tikslas buvo aptarti, kokius bendrus projektus abi šalys numato rengti Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 metų programai, taip pat apžiūrėti mūsų Savivaldybės ketinamus siūlyti objektus ir jau įgyvendintų projektų rezultatus.


Ieva Šlivinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė