Meniu
SODININKŲ BENDRIJŲ DĖMESIUI!

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo nuostatas, renka informaciją apie sodininkų bendrijose esančių bendro naudojimo žemės sklypų, naudojamų bendro naudojimo kelių įrengimui ar eksploatavimui, perėmimo valdyti turto patikėjimo teise poreikį.

Perėmus valdyti turto patikėjimo teise bendro naudojimo valstybinės žemės sklypus, juose esančius bendro naudojimo kelius nustatyta tvarka įrengtų ir / arba remontuotų Vilkaviškio rajono savivaldybė tam skirtomis valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis.

Tuo tikslu Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija prašo Savivaldybės teritorijoje esančių sodininkų bendrijų pirmininkus atvykti į Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrių, Vilkaviškis, S. Nėries g. 1, 225 arba 227 kab., ir pateikti informaciją apie poreikį sodininkų bendrijose esančių bendro naudojimo žemės sklypų, naudojamų bendro naudojimo keliams eksploatuoti, perdavimo savivaldybei valdyti turto patikėjimo teise.

Kreipiantis į Savivaldybės administraciją pagal galimybę su savimi prašom turėti sodininkų bendrijos bendro sklypo išplanavimą (schemą) ir kitus šio klausimo sprendimui reikšmingus dokumentus.

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija