Vilkaviškio rajono savivaldybė - straipsniai :Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo tvarkos pasikeitimai
Meniu
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo tvarkos pasikeitimai

2018 m. birželio 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta Vilkaviškio rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo aprašui (toliau – Aprašas), skirtam skatinti ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą, tiekiant finansinę paramą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. 

Savo veiklą vykdantiems verslo subjektams, atitinkantiems Apraše nustatytus reikalavimus, patvirtintos naujos rėmimo nuostatos – padidinta išlaidų kompensavimo lėšų suma, įtraukta nauja finansinės paramos forma (naujai įsteigtos darbo vietos įrangos dalinis kompensavimas, kai sukuriama nauja darbo vieta), įmonių steigimo išlaidų kompensavimas sumažintas iki 230 Eur ir išskaidytas į dvi dalis, panaikintas reklaminių lankstinukų, verslininkų konsultavimo ir interneto svetainės kūrimo išlaidų kompensavimas, nustatyta bendra kompensacijų suma, kuri negali viršyti 1 000 eurų vienam pareiškėjui per vienus metus, numatytos veiklos rūšys, kurioms rėmimas neskiriamas. Šis tarybos sprendimas įsigalios nuo rugpjūčio 31 d.

DOKUMENTAI:

  1. Naujas Vilkaviškio rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtos finansavimo aprašas
  2. Prašymas
  3. Pareiškėjo anketa