Meniu
SKELBIAMAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų.

Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas bei skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.

Projektų paraiškas teikti gali pareiškėjai, įregistruoti Juridinių asmenų registre, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantys visus šiuos reikalavimus:

1. yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos;

2. paraiškų pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems;

3. į projektų veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;

4. turi projekto buhalterius arba asmenis, tvarkančius buhalterinę apskaitą;

5. projektų veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, bei paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

Konkursui planuojama skirti 64 772 Eur iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.  Savivaldybės administracija atrinktiems projektams įgyvendinti papildomai skirs ne mažiau kaip 20 proc. lėšų nuo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Projektų paraiškas galima pateikti paštu, registruotu laišku, įteikti per pašto kurjerį arba patiems pareiškėjams ar jų įgaliotiems asmenims tiesiogiai pristatyti į Savivaldybės administraciją. Paraiškos kartu su pridedamais dokumentais turi būti pateikiamos užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkursui“.

Projektų paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 2 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d. (imtinai) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (120 kab.) adresu S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, LT-70147, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.), pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.  Jei paraiška pateikiama paštu, registruotu laišku, ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip lapkričio 4 d.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Skripkiūnienė, tel. 834260097, el. p. raimonda.skripkiuniene@vilkaviskis.lt (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos).


PRIDEDAMA:

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai

Paraiškos forma 

Detali projekto įgyvendinimo sąmata 

Deklaracija

 

 

Socialinės paramos skyrius