Meniu
Skelbiamas Pajevonio seniūnijos kandidatų į seniūnaičius sąrašas

Seniūnaitijos pavadinimas

Iškelto kandidato

vardas, pavardė

Rinkimų data ir laikas, rinkimų būdas

Kandidatų iškėlimo laikotarpis

Pastabos

Šakių

Vidas

Alkevičius

2018-01-25

9.00 val.

susirinkimas

Iki 2018-01-15

įskaitytinai

Prie B. Vakarino sodybos, Sodžiaus g.3

Karklupėnų

Rima

Čiuprinskienė

2018-01-25

11.00 val.

susirinkimas

Iki 2018-01-15

įskaitytinai

Prie V.Kvedero sodybos, Karklės g.1

Karalkrėslio

Kandidatas

neiškeltas

Buvo numatyta

2018-01-24

11.00 val.

susirinkimas

Iki 2018-01-15

įskaitytinai

 

Sodėnų

Laimutė Klimavičienė

2018-01-26

11.00 val.

susirinkimas

Iki 2018-01-15

įskaitytinai

Prie G.Klimavičiaus sodybos, Padvarių g.4

Trilaukio

Virginija

Stočkuvienė

2018-01-24

9.00 val.

susirinkimas

Iki 2018-01-15

įskaitytinai

Prie pieno supirkimo punkto Trilaukio g.

 

 

Pajevonio seniūnijos informacija