Meniu
Skelbiamas Mokyklų edukacinių erdvių 2018 metų konkursas

Konkursas skirtas geriausiai savo edukacines erdves tvarkančioms ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms, neformaliojo vaikų švietimo mokykloms 2018 metais išrinkti.

Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę.

      Konkursas rengiamas 2018 m. kovo–rugsėjo mėnesiais dviem etapais:

  • I etapas – savivaldybių lygmeniu – iki 2018 m. gegužės 14 d.
  • II etapas – nacionaliniu lygmeniu – iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Konkurse dalyvaujančios mokyklos iki balandžio 25 d. įsivertina savo edukacines erdves ir atsiunčia įsivertinimo formas (1, 2 priedai) el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt.

Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija edukacines erdves vertins gegužės 7–8 d.

Konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.


Pridedama:

3 priedas

Informacija apie konkursą teikiama tel.: (8 5) 267 0060, (8 5) 265 3472 

ir el. paštu stase.mameniskiene@lmnsc.lt.