Meniu
Skelbiamas 2018 m. vaikų socializacijos programų rėmimo konkursas

Konkurse gali dalyvauti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios švietimo, kultūros ir sporto įstaigos, nevyriausybinės organizacijos bei kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta vaikų poilsio stovyklų veikla ir  neformaliojo vaikų švietimo veikla.

Paraiškos teikiamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai (304 kab.) iki 2018 m. balandžio 20 d. Paraiška turi būti įdėta į užklijuotą ir antspauduotą įstaigos organizacijos spaudu voką, prie voko pateikiamas  lydraštis registravimui.

Paraiškos konkursui teikiamos vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 23 d.  įsakymu NR. B-ĮV-309.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija