Meniu
Skelbiama darbdavių atranka

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia 2019 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos konkursą laikino pobūdžio darbams Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje atlikti.

Laikino pobūdžio darbai organizuojami vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B-TS-1388 patvirtinta Užimtumo didinimo programa ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-09 įsakymu B-ĮV-254 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos nuostatų patvirtinimo“.

Į šiuos darbus bus nukreipti Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriuje įsiregistravę asmenys.

Planuojama įdarbinti 24 darbo ieškančius Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojus:

Gižų sen. – 2 asmenis;

Gražiškių sen. – 2 asmenis;

Klausučių sen. – 3 asmenis;

Šeimenos sen. – 5 asmenis;

Vilkaviškio miesto sen. – 10 asmenų;

Virbalio sen. – 2 asmenis.

 Numatoma vidutinė darbų trukmė vienam asmeniui – 2 mėnesiai.

Numatomi šie laikino pobūdžio darbai:

  1.  valstybinėje žemėje esančių žaliųjų plotų, gėlynų, želdinių ir kitų viešųjų erdvių valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai (pakelėse esančių krūmų šalinimas, žolės šienavimas, šiukšlių rinkimas, gėlių sodinimas ir priežiūra, ir kt.);
  2. gatvių, kelių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų bei kitų visuomenės paskirties rajono teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai;
  3. valstybinėje žemėje esančių vandens telkinių pakrančių, poilsio zonų, maudyklų valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;
  4. istorijos ir kultūros paveldo objektų, valstybinėje žemėje esančių neveikiančių kapinių priežiūros laikino pobūdžio darbai;
  5. sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;
  6. smulkūs remonto pagalbiniai darbai;
  7. pagalbiniai darbai teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia ir vienišiems pagyvenusiems asmenims namuose bei socialinės globos įstaigose.

Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti užimtumo didinimo programoje, užimtumo didinimo programos vykdymo paraiškų formas gali rasti Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu: www.vilkaviskis.lt.

Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 m. užimtumo didinimo programoje, turi pateikti paraiškas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai. Paraiškos užklijuotuose ir antspauduotuose vokuose priimamos iki 2019 m. spalio 15 d. 17.00 val. adresu: S. Nėries g. 1, Vilkaviškis. Ant voko turi būti užrašyta „Dėl dalyvavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 m. užimtumo didinimo programoje“.

Išsamesnę informaciją dėl Užimtumo didinimo programos darbų įgyvendinimo sąlygų bei paraiškų pildymo teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Žilinskienė, tel. (8 312) 60076 ir Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas  Šlekys, tel. (8 342) 60 059.