Meniu
Šiandien, 2017 m. balandžio 13 d., Savivaldybėje vyks Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis

2017 m. balandžio 13 d. vyks Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis.

Adresas: Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdžių salė, S. Neries g. 1, Vilkaviškis.

Posėdžio pradžia – 14.00 val.

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Įžanginis žodis

Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas

  1. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo
  2. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo
  3. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono projektų sąrašų patvirtinimo
  4. Kiti klausimai