Meniu
Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos surengtame susitikime

Kovo 7 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje susirinkusiems savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams buvo pristatomos jaunimo politikos savivaldybėse plėtros kryptys ir siekiami rezultatai, dalinamasi gerosiomis praktikomis įgalinant jaunimą, dirbant su juo. Šiame susitikime dalyvavo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (Jaunimo reikalų koordinatorė) Danguolė Gudeliauskienė.

Kaip sveikindamas renginio dalyvius pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis, jaunimo reikalų koordinatoriai – svarbūs partneriai, įgyvendinant jaunimo politiką regionuose.

„Jūs esate svarbiausia jungiamoji grandis tarp savivaldos, vietos jaunimo organizacijų ir paties jaunimo. Jūsų rankose yra didžiulis potencialas tinkamai įgalinti jaunimą, įtraukti jį į sprendimų priėmimą, įgarsinti jaunų žmonių balsą. Tai yra mūsų bendri tikslai, todėl būtina susitelkti ir dirbti kartu“, - sakė viceministras, kartu akcentuodamas pačių koordinatorių tarpusavio partnerystę, patirties dalinimosi tarpusavyje svarbą.

2017-ais metais savivaldybėms įgyvendinant jaunimo politiką siūloma prioritetą skirti gatvės ir mobilaus darbo su jaunimu formų vystymui, jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimui bei savanoriškos veiklos skatinimui. Taip pat didelis dėmesys turėtų būti skiriamas savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos plėtojimui. Anot E. Bingelio, vystant jaunimo politiką pastarąja kryptimi ypač svarbu, kad kiek įmanoma labiau būtų atspindėtas jaunimo balsas.

Pasak jaunimo politikos aktualijas koordinatoriams pristačiusios Jaunimo skyriaus vedėjos Jolantos Sakalauskienės, šiuo metu rengiamomis Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisomis siekiama, kad jame aiškiai atsispindėtų jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo mechanizmas. Norima, kad pagaliau būtų įteisintas darbas su jaunimu, jo formos, tinkamas dėmesys būtų skirtas jaunimo organizacijoms, aiškiai įvardintos jų veiklos sritys ir funkcijos. Jame tai pat turi atsispindėti jaunimo neformalusis ugdymas, atvirieji jaunimo centrai ir jų sukuriama vertė.

Taip pat rengiamas Nacionalinės jaunimo politikos 2017-2019 metų priemonių planas, kurį patvirtinus jaunimo reikalų koordinatoriai paprašyti būti aktyviais informacijos skleidėjais, kad kuo daugiau jaunimo pasinaudotų priemonių galimybėmis.

Susitikimo dalyviams šiandien taip pat pristatyta gatvės darbo su jaunimu Vilniaus miesto savivaldybėje patirtis, gatvės darbo su jaunimu programa „Sofkė“, Telšių rajono savivaldybės atstovai pasidalino mobilaus darbo jaunimu gerosiomis praktikomis.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija ir nuotraukos