Meniu
SAVIVALDYBĖS BŪSTO KLAUSIMAI

 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS


VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS


VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠAS


ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠNUOMOTI, SĄRAŠAS


ASMENŲ IR ŠEIMŲ, NUOMOJANČIŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTĄ, SĄRAŠAS


PARDUODAMŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PABALBINIO ŪKIO PASTATŲ, SĄRAŠAS


VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠAS


VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO, PARDUODAMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMO 24 STRAIPSNIO 1 DALĮ, ĮKAINOJIMO AKTAS


VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO (PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO, JO DALIES), PARDUODAMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMO 24 STRAIPSNIO 2 DALIES 1–4 PUNKTUS, ĮKAINOJIMO AKTAS


SAVIVALDYBĖS BŪSTO, PARDUODAMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMO 24 STRAIPSNIO 2 DALIES 5 PUNKTĄ, ĮKAINOJIMO AKTAS


PRAŠYMŲ SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS


PRAŠYMAS DĖL TEISĖS Į PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI PATVIRTINIMO


PRAŠYMAS ĮRAŠYTI Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠĄ


  

INFORMACIJA ASMENIMS IR ŠEIMOMS, TURINTIEMS TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI

 


Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu primename, kad asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, arba nuomojantys Savivaldybės socialinį būstą, privalo kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti savo turtą (įskaitant pajamas).

     Asmenys arba šeimos (šeimos atveju – visi pilnamečiai šeimos nariai), nedavę rašytinio sutikimo Savivaldybės administracijai gauti duomenis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, privalo kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai pateikti Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (forma FR0001).

     Deklaraciją galima pateikti seniūnijų, kurioje asmenys ar šeimos gyvena, seniūnų pavaduotojams arba pristatyti į Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrių (Vilkaviškis, S. Nėries g. 1, 225 kab.).

     Įspėjame, kad asmenys ir šeimos, kurie, pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 d.), nebus deklaravę turto (įskaitant pajamas) ir Savivaldybės administracijai pateikę turto deklaracijos, be atskiro įspėjimo bus išbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo (toliau – Sąrašas).

     Jeigu turto deklaracijos nepateiks Savivaldybės socialinį būstą šiuo metu nuomojantys asmenys ar šeimos, Savivaldybės administracija turi teisę inicijuoti su jais sudarytų Socialinio būsto nuomos sutarčių nutraukimą ir nuomininkų iškeldinimą iš nuomojamų patalpų.

     Taip pat informuojame, kad paramos gavėjai gali pasinaudoti ir kita paramos būstui forma. Minėtasis įstatymas numato asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Sąrašą ir išsinuomojusiems fiziniams ar juridiniams asmenims priklausantį tinkamą būstą, esantį Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

     Tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija būtų mokama tik tiems asmenims ir šeimoms, kurie, nuomodami iš privačių fizinių ar juridinių asmenų tinkamą būstą, sudaro ne trumpesniam kaip vienų metų laikotarpiui būsto nuomos ar išperkamosios nuomos sutartį ir ją įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

     Asmenys ir šeimos, pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą turintys teisę ir pageidaujantys pasinaudoti šia paramos forma, gali kreiptis į Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrių.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija DUK
 
 

Informaciją socialinio būsto klausimais teikia:  Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas ALGIMANTAS SIMANYNAS, tel. (8 342) 60 192, el. p. algimantas.simanynas@vilkaviskis.lt
  
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-14 09:27:53