Meniu
Savivaldybėje lankėsi tarptautinių pratybų „Kardo kirtis“ dalyviai

Nuo birželio 1 dienos Lietuvoje prasidėjo aktyvus karinių pratybų sezonas, kai vienu metu šalyje treniruojasi net keliolika tūkstančių karių. Iki birželio 15-osios mūsų šalyje vyks ne tik didžiausios nacionalinės pratybos Lietuvos kariuomenės istorijoje „Perkūno griausmas“, bet ir dar dvi didelės pratybos: šiuo metu Baltijos jūroje vyksta pratybos „Baltops“, Baltijos regione taip pat „įsibėgėjo“ tarptautinės pratybos „Kardo kirtis“. Pastarųjų pratybų dalyviai – NATO sąjungininkų ir JAV sausumos pajėgų kariai savanoriai – atvyko į Vilkaviškio rajono savivaldybę ir susitiko su Administracijos direktoriumi Vitu Gavėnu bei vyriausiuoju civilinės saugos specialistu Robertu Fišeriu.

Pastarosiomis dienomis rajono gyventojai keliuose galėjo pastebėti įspūdingas karinės technikos kolonas. Birželio 6–9 dienomis vyksta NATO sąjungininkų ir JAV sausumos pajėgų persidislokavimas į iš Vokietijos į Latviją. Tokiu būdu Lietuvą kirs apie 3 tūkst. karių su pusantro tūkstančio kovinės technikos priemonių.

Iš Vokietijos atvykę kariai savanoriai vykdo ne tik persidislokavimą, bet ir jiems paskirtą misiją: jie atlieka civilinės aplinkos vertinimą ir renka informaciją apie Lietuvos savivaldybių pasiruošimą tinkamai ir greitai reaguoti į galimus pavojus ar netikėtai ištinkančias ekstremalias situacijas. Beje, tokia pati informacija buvo rinkta ir prieš tai kirstoje Lenkijos valstybėje.

Kaip pasakojo svečiai, nors kariuomenė dažnai yra tapatinama su ginklais, karine technika ir karyba, tačiau jiems yra labai svarbus ir bendradarbiavimas su civiliais, ypač ekstremalių situacijų atveju, todėl skatinamas glaudesnio ryšio su jais kūrimas.

Pagrindinis įvykusio susitikimo tikslas – kuo geriau susipažinti su mūsų rajono pasiruošimu netikėtiems pavojams, išsiaiškinti, kaip Savivaldybė yra pasiruošusi spręsti galimas grėsmes, kokie yra turimi resursai ekstremalių situacijų atveju, kokios pagalbos Savivaldybė tikėtųsi iš NATO sąjungininkų. Taip pat svečiams buvo įdomu sužinoti apie mūsų rajoną, jo gyventojus, pagrindines veiklas, Savivaldybės įgyvendinamus projektus.

Savivaldybės vyriausiasis civilinės saugos specialistas R. Fišeris karius savanorius plačiau supažindino su Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, atlikta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analize, aptarė patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų evakavimo schemą, pristatė įgyvendinamas prevencijos priemones, vykdomas pratybas. Specialistas taip pat pasidalijo iššūkiais ir problemomis, su kuriomis tenka susidurti Savivaldybei, norint tinkamai pasirengti galimiems atvejams.

NATO kariai savanoriai pasiūlė savivaldybei labiau bendradarbiauti su tarptautinėmis nevyriausybinėmis labdaros organizacijomis, tokiomis kaip Raudonasis kryžius, kuris nelaimių atveju galėtų pagelbėti įvairiomis priemonėmis.

Po įdomaus pokalbio svečiai apsikeitė kontaktais su Savivaldybės administracijos vadovu ir pažadėjo ateityje palaikyti ryšius ir toliau įtraukiant Savivaldybę į vykdomas pratybas.Ieva Šlivinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė