Meniu
Rajono mokyklose iškilmingai prasidėjo nauji mokslo metai

Šiandien rajono švietimo įstaigose aidėjo į mokyklas ar vaikų lopšelius-darželius kviečiantis skambutis, o po vasaros atostogų sugrįžę mokiniai linksmai paminėjo naujų mokslo metų pradžios šventes. Šįryt naujus mokslo metus Vilkaviškio rajone pradėjo 911 ikimokyklinukų, 311 priešmokyklinukų ir 4259 bendrojo ugdymo programų mokiniai.

Obuoliais kvepiantis rugsėjis, paglostęs skruostus sidabrinio voratinklio gija, pavydžiu žvilgsniu lydėjo mokinius, skubančius į Vilkaviškio „Aušros“ gimnaziją. Puoselėjant gražią tradiciją, mokslo metų pradžios šventė vyko gimnazijos kiemelyje, kuriame „Aušros“ gimnazijos bendruomenę sveikino direktorius Arūnas Serneckas, Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Vilkaviškio dekanas prelatas Vytautas Gustaitis.

Ši rugsėjo 2-oji buvo kitokia dviem ilgamečiams Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos pedagogams. Gimnazijos bendruomenė iškilmingai atsisveikino su mokyklą paliekančiais ir į užtarnautą poilsį išeinančiais ilgamečiais mokyklos pedagogais – istorijos mokytojais-metodininkais Valdemaru ir Milda Sledžiais. Šie puikūs pedagogai skyrė mokyklai ne vieną dešimtį savo gyvenimo metų, o nuo šio rugsėjo pasižadėjo daugiau laiko skirti sau ir savo pomėgiams.

„Sunku palikti mokyklą, kai jai atidavei šitiek savo gyvenimo metų. Sunku ir atsisveikinti su tokiais puikiais pedagogais, kurie išugdė ne vieną mokinių kartą, perdavė jiems savo žinias, puoselėjo patriotiškumą, buvo labai svarbi mokyklos bendruomenės dalis. Tariu nuoširdų Ačiū šiems mokytojams“, – kalbėjo mokyklos vadovas A. Serneckas.

Nuoširdi padėka išeinantiems pedagogams skambėjo ir iš Savivaldybės vadovo A. Neiberkos. Jis įteikė Mero padėkos raštus už nuoširdų ir pasiaukojantį ilgametį pedagoginį darbą, indėlį puoselėjant bendražmogiškąsias vertybes bei prasmingą veiklą ir linkėjo rasti kuo daugiau laiko sau, savo artimiesiems, dalykams, kurie džiugina.

Mintimis dalijosi ir mokyklos bendruomenė. Jie dėkojo mokytojams už padėtas įsiminti ir suprasti istorines datas, įvykius, už paskatinimus ir padrąsinimus, už gražiausius metus, kuriuos skyrė savo mokiniams.

Šventinę nuotaiką pakylėjo gimnazisčių dovanojamos dainos, o po šventės gimnazijos kiemelyje visi išskubėjo į pirmąsias klasės vadovų pamokas.

Šis rugsėjis ypatingas Vilkaviškio pradinei mokyklai. Jos bendruomenė mini 10 metų gimtadienį, tad mokinukų laukė balionais pasipuošusi mokykla, skambėjo dainos ir šokiai, linksmino „Kempiniuko“ pasirodymas.

Į Vilkaviškio pradinės mokyklos stadioną Vienybės gatvėje pasveikinti mokyklos su jubiliejumi rinkosi būriai moksleivių, jų tėvų, artimųjų, mokyklos bendruomenę visos Savivaldybės vardu sveikino Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė, kuri įteikė piniginį čekį.

Gėlėmis nešini į mokyklas skubėjo ir Kybartų mokiniai. Čia Mokslo ir žinių dienos šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, laikytomis Eucharistinio Išganytojo bažnyčioje. Vėliau šventė persikėlė į Kybartų miesto stadioną, kuriame Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija ir „Saulės“ progimnazija jau ne pirmus metus tradiciškai kartu organizuoja mokslo ir žinių dienos renginius.

Iškilminga šventė prasidėjo Tautiška giesme, po kurios nuoširdžius sveikinimus mokyklos bendruomenei skyrė Lietuvos Respublikos Seimo narys Algirdas Butkevičius, Vilkaviškio rajono savivaldybės Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, Seimo nario Kęstučio Smirnovo padėjėja Kristina Radzevičienė, Kybartų seniūnijos seniūnas Romas Šunokas, Kybartų parapijos klebonas kun. Vaidotas Labašauskas, Kristijono Donelaičio gimnazijos direktorius Saulius Spangevičius bei „Saulės“ progimnazijos direktorius Arvydas Judickas.

Kūrybinės sėkmės ir ištvermės linkėta mokytojams, gerų mokslo rezultatų, naudingų žinių bei naujų atradimų mokiniams, dėmesingumo – tėveliams.

Džiugiai ir prasmingai naujų mokslo metų pradžia taip pat paminėta Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje, Pilviškių „Santakos ir Gražiškių gimnazijose, Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinėje mokykloje, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje ir visose kitose Vilkaviškio rajono švietimo įstaigose.

Visiems mokiniams ir pedagogams linkime prasmingų, produktyvių ir kūrybingų naujųjų mokslo metų!


Akimirkos iš Mokslo ir žinių šventės paminėjimo Vilkaviškio „Aušros" gimnazijoje:


Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos ir „Saulės“ progimnazijos:

 
Vilkaviškio pradinės mokyklos (nuotr. mokyklos ir Savivaldybės):


Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos (nuotr. D. Lapaitienės):

Pilviškių „Santakos“ gimnazijos (nuotr. J. Gustaitytės):


Gražiškių gimnazijos (nuotr. gimnazijos):


Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos (nuotr. mokyklos):