Meniu
Projektas „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Gražiškių miestelyje“ Nr. 20KI-KM-17-1-02683-PR001

Projekto tikslas – atnaujinti Vilkaviškio rajono savivaldybės Gražiškių miestelio, viešąją susisiekimo infrastruktūrą, taip prisidedant prie gyvenamosios vietovės ekonominės, socialinės, aplinkosauginės plėtros ir pagerinant gyventojų gyvenimo kokybę kaime.

Projekto uždavinys – privažiuojamo kelio prie visuomeninės paskirties objekto t.y. stadiono Gražiškių mstl., šalia Sūduvos kelio.


Bendra projekto vertė – 25 885,00 Eur su PVM.


Finansuojama iš Lietuvos kaimo plėtros 20142020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.