Meniu
Progimnazija dalyvauja šalies projekte

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija nuo praėjusių mokslo metų kartu su trimis šalies  mokyklomis dalyvauja projekte „Mokymosi pagalbos mokiniui ir šeimai modelio, grįsto inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis, sukūrimas ir įdiegimas“, finansuojamame iš Europos Sąjungos  struktūrinių fondų lėšų.

Pirmasis susitikimas Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje, kuri yra projekto vykdytoja, buvo suorganizuotas 2018 m. vasario mėn. Čia susitiko mokyklų-partnerių – Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos, Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos ir Kauno Kovo 11-osios – projekto komandos. Susitikimo tikslas – aptarti Mokymosi pagalbos mokiniui ir šeimai modelio, grįsto inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis, metodikos parengimo pradinį etapą.

Susitikimo pradžioje įvyko darbo grupės narių pažintis. Gimnazijos direktorius Stanislovas Milašius papasakojo, kuo gimnazija skiriasi nuo kitų Kauno gimnazijų. Prisistatę ir susipažinę visi nariai pasikeitė savo mokyklų atributika ir atminimo dovanomis.

Siekiant gerinti mokinių matematikos pasiekimus, pagalbos modelį numatoma papildyti multisensorinio ugdymo metodų (ugdymo būdai, pasitelkiantys mokinių vaizduotę, jausmus, interaktyvius žaidimus) naudojimu matematikos pamokų metu. Dalis projekto lėšų skirta įsigyti programinei įrangai, todėl į susitikimą buvo pakviesta VšĮ „Penki pojūčiai“, pirmoji ir vienintelė Lietuvoje pristatanti inovatyvią technologiją – sensorinę įrangą, kurios pagalba stimuliuojami jutimai sukuria norimą gydomąją, mokomąją ar atpalaiduojančią aplinką. Pristatymo dalyviai patyrė, kaip ši įranga padeda motyvuoti, intriguoti, įtraukti į mokymosi procesą arba nuraminti, didinti empatiją.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Lukšienė pristatė projekto vykdymo etapus. Parengtą Metodiką recenzuos Ekspertų grupės mokslininkas-recenzentas, kuris pateiks pasiūlymus ir rekomendacijas, atsižvelgdamas į naujausias švietimo srities tendencijas ir mokslinius tyrimus. Atsižvelgus į gautus pastebėjimus ir pasiūlymus dėl praktinio Modelio taikymo, bus parengtas galutinis Metodikos variantas ir Modelio įgyvendinimo projekte dalyvaujančiose mokyklose veiksmų planas. Susitikime buvo pabrėžta, kad svarbu sukurti palankų psichologinį mikroklimatą visiems: ir patiriantiems mokymosi sunkumų, ir gabiems mokiniams, kad pasiektume teigiamą jų pasiekimų pokytį.

Reflektuodamos darbo rezultatus veiklą tobulinančių mokyklų mokytojos teigė, kad pirmasis susitikimas pranoko lūkesčius. Mes savo ruožtu džiaugėmės užsimezgusiu kolegišku bendradarbiavimu ir atsiradusia erdve pokyčiams, kuri, manome,  prisidės prie efektyvaus  pagalbos mokiniui ir šeimai modelio kūrimo, sustiprins mokinių mokymosi motyvaciją.

Gegužės mėn. progimnazijoje vyko mokymai „Darbingumo palaikymas: savęs valdymas efektyviam pedagoginiam darbui“, kuriuos vedė lektorė Lolita Kuginienė.  

Spalio 17 d. progimnazijos komanda (10 projekto mokymo dalyvių) ir dvi mokinių tarybos narės vyko į antrąjį partnerių susitikimą Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje. Mokytojai stebėjo atvirą matematikos pamoką, teikė kolegialų grįžtamąjį ryšį, išbandė praktiškai multisensorinės įrangos ir interaktyvios lentos taikymą ugdymo procese, diskutavo focus grupėse įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo tema.

Mokinės susitiko su kitų mokyklų mokinių savivaldos atstovais, kalbėjo apie įvairių ugdymosi poreikių mokinių dalyvavimą klasės ir mokyklos veikloje, puoselėjamas mokyklos tradicijas ir kultūrą. 

 

  

Vilma Anelauskienė

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui