Meniu
PRIVALOTE PASKUBĖTI

Žemdirbiai, jau pavertę arba dar tik besirengiantys paversti žemės ūkio valdoje turimus netinkamus paramai žemės plotus tinkamais paramai ir ateinančiais žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo metais juos deklaruoti, privalo iki gruodžio 1 d. juos sutvarkyti ir apie tai informuoti Žemės ūkio skyriaus specialistus. Iki minėtos datos reikia pranešti ir apie 

naujus netinkamus paramai žemės plotus.

 

 

Lina Grygelaitienė

Žemės ūkio skyriaus vedėja